Obec Bohuslavice u Zlína
Obec Bohuslavice u Zlína

Obecní úřad Bohuslavice u Zlína.

Obec Bohuslavice u Zlína se nachází zhruba 8 km od Zlína a to v údolí Březnického potoka u Vizovických vrchů, které je velmi protáhlé, nikoli však široké. Leží v nadmořské výšce, která kolísá mezi 236 a 464 metry nad mořem. Celá rozloha je 805 ha, přičemž zde žije 780 obyvatel a je zde postaveno 251 domů.

O vesnici se první písemný záznam dochoval z roku 1362 a od roku 1406 byly součástí malenovického panství, přičemž vznik samotné obce byl zřejmě způsoben kolonizací za Jana Jindřicha, který vesnici měl pod držením.

Mezi majitelé panství byli Kryštof Karel Konický, Karel Libštejnský z kolovrat, Karel Maxmilián Thurn, Karel z Lichtenštejna aj. Panství patřilo až do roku 1945 Šternberkům.

Díky horskému prostředí byla půda kamenitá a proto bylo i málo úrody, to zapříčinilo, že místní obyvatelé se zabývali především chovem koz, krav, ovcí a jiných zvířat. V tomto chudém kraji byly stavby především funkční a splňovali potřeby obyvatel.

Až v roce 1926-35 se začínaly stavět zděné domy, obyvatelstvo čekali lepší podmínky, hlavně proto, že mnoho z nich začalo pracovat ve firmě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po 1. a 2. světové válce byla zahájena socializace vesnice a začala se také realizovat sociální vybavenost vesnice.

Spolky:
- hasiči,
- taneční kluby,
- fotbalistky,
- klub maminek,
- myslivecké sdružení,
- TJ Sokol,
- Bohuslavické tetky.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,