Obecní úřad Držková
Obec Držková
Obecní úřad Držková Obec Držková

Obecní úřad Držková:
-nejstarší písemná zmínka o obci pochází z r. 1391
-nejseverněji položená obec okresu Zlín
-nejníže položený bod - "Teplica" - 355m n. m. (osada při cestě z Kašavy do Držkové). Nadmořská výška obce je
380m n. m.
-nejvýše položený bod - "U Tří kameňů" -748m n. m. Na kopci je trojmezí obcí Držková - Chvalčov - Rajnochovice. Vrchol je také hraniční mezník bývalých panství Lukovské - Bystřické - Kelečské.

Držková má dvojí trojmezí. Jedno je na Trojáku - Držková/Rajnochovice/Hošťálková (okresy Zlín/Kroměříž/Vsetín). Druhé trojmezí je na již zmíněném vrcholu "U Tří kameňů"- Držková/Chvalčov/Rajnochovice. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podobnou "výsadu" má ještě sousední obec Rajnochovice. V katastru Držkové se nachází hora s názvem "Holý vrch" (715 m n.m.). Tento kopec je pomyslným středem Hostýnských vrchů.

Z hřebene zvaného "Kotáry" je možné za jasné viditelnosti dohlédnout na beskydské kopce Radhošť a Lysou horu.

Okolí obce oplývá vzácným přírodním bohatsrvím. Dokladem toho jsou 3 přírodní rezervace. Nejjižněji položená se jmenuje "Skaly", nedaleko od ní severně se nachází "Holíkova rezervace". Poslední, nejseverněji položenou rezervací je "Solisko" na jižním svahu vrchu "U Tří kameňů".

V centru obce je replika místní valašské zvoničky. Původní stavba pocházela z 18. století. Byla stržena v polovině 20.století. nová zvonička - replika byla vybudována podle dochovaných fotografií roku 1998. Z původní architektury lze zmínit Slovákovu chalupu s dřevěnými úly na Košařiskách a Havlíkovu chalupu na Kotárech.

-celková výměra katastru 2086 ha
-zemědělská půda 270 ha
-lesy 1752 ha
-vodní plochy 6 ha
-zastavěné plochy 8 ha
-ostatní plochy 50 ha.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,