Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

CZKZákladní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování je speciální devítiletou základní školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše školské zařízení je určeno pro žáky s rysy autismu, hyperaktivní děti, děti s emočními problémy, obtížemi v chování i děti dlouhodobě hospitalizované pro somatickou nebo psychickou poruchu.
Součástí naší školy je také Pedagogicko-psychologická poradna.

Speciální základní škola, ZŠ:
- 1. - 9. ročník
- škola je určena pro:
- hyperaktivní děti
- děti s rysy autismu
- děti s emočními problémy a obtížemi v chování
- děti s SPCH v kombinaci s SPU
- děti, jejichž problémy vyplývají z nepodnětného rodinného
prostředí
- děti dlouhodobě hospitalizované
- zájmové kroužky.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP):
- psychologická, speciálně pedagogická diagnostika
- logopedická diagnostika
- skupinové, individuální, rodinné terapie
- konzultace pro učitele
- tel.: 602 271 166, 226 519 669

Školní družina:
- tel.: 602 642 331

Školní jídelna:
- tel.: 734 440 722

Jsme jediným školským zařízením tohoto typu na území Prahy a celé České republiky. Podrobné informace o naší škole najdete na webových stránkách.


Katalog firem:    

Základní školy

,  
Štítky:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, speciální ZŠ, Praha, PPP