Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

CZKIng. Jiří Tilhon, Ph.D. se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, osvětu, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Pan Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.

Služby:
- služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hygieny práce
- vzdělávání, analýzy a prognózy v oblasti BOZP
- služby v oblasti požární ochrany (PO)
- odborně způsobilá fyzická osoba v prevenci rizik
- odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany a odpadového hospodáře
- posouzení dokumentace prevence závažných havárií
- semináře, školení.

Pokud si přejete využívat služeb opravdového profesionála, neváhejte oslovit pana Ing. Jiřího Tilhona, Ph.D..


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,  

Kurzy pro firmy

,  
Štítky:

BOZP, PO, bezpečnosti, ochrany, požární, zdraví, vzdělávání, analýzy, Praha, školení