Tedoz PP s.r.o.


Jiřího Potůčka 290, Pardubice - Trnová 530 09
Společnost Tedoz PP s.r.o. se zaměřuje na inženýrskou činnost ve výstavbě. V tomto oboru máme mnohaleté zkušenosti a klientům zajišťujeme realizaci projektu přesně podle jejich představ. V rámci našich služeb zajišťujeme technický dozor investora, výběrové či stavební řízení.
Provádíme také funkci koordinátora BOZP.

Inženýrská činnost ve výstavbě:
- řízení staveb
- příprava investičního záměru
- stavební řízení
- výběrové řízení
- technický dozor investora
- koordinátor BOZP.

Příprava investičního záměru:
- výběr projektanta, projednání podmínek
- zajištění harmonogramu a odhadu ceny.

Stavební řízení:
- koordinace projekčních prací, standardů a technických řešení
- dohled nad přípravou dokladů potřebných pro vydání stavebního povolení.

Výběrové řízení:
- příprava podkladů
- kontrola úplnosti nabídek
- porovnání nabídek z hlediska ceny, kvality a termínů
- doporučení dodavatele, projednání smluvních podmínek.

Technický dozor investora:
- kontrola kvality prováděných prací
- kontrola provádění prací dle schválené projektové dokumentace
- kontrola rozpočtů a jejich dodržování
- jednání s dodavatelem a příprava podkladů pro dodatky smlouvy
- dozor nad odstraněním vad a nedodělků.

Společnost Tedoz PP s.r.o. poskytuje investorům vše, co k bezproblémové realizaci staveb potřebují. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, sídlíme na adrese Jiřího Potůčka 290, Pardubice - Trnová.

Produkty
  • kontrola provádění stavebních prací, výkon autorského dozoru, technický dozor investora

Růžolící chrochtík, spol. s r.o., grafické, reklamní a výtvarné studio.

Růžolící chrochtík, spol. s r.o., grafické, reklamní a výtvarné studio

Masérská škola AZ - profesionální masérské kurzy pro budoucí maséry.

Masérská škola AZ - profesionální masérské kurzy pro budoucí maséry

Související články
NV Engineering Praha: Stavebně technický průzkum i diagnostika staveb

NV Engineering s.r.o.

NV Engineering Praha: Stavebně technický průzkum i diagnostika staveb

Stavíte a potřebujete někoho, kdo vám zajistí veškeré podpůrné služby? Technickou podporu v oblastech stavební činnosti a diagnostiky staveb vám poskytne firma NV Engineering s.r.o., která na českém stavebním trhu působí stabilně od roku 2008. Ať už jste investor, projekční či statická kancelář, realizační společnost nebo uživatel objektu, obraťte se na nás.


Ing. Tomáš Novotný jako stavební projektant Praha

Ing. Tomáš Novotný

Ing. Tomáš Novotný jako stavební projektant Praha

Stavění sebou přináší mnoho starostí a povinností, bez kterých nelze se stavbou ani začít. Asi prvním krokem k úspěšnému začátku stavby je projektová dokumentace, která podrobně nahlíží do řešení architektonického, ale také technického. Taková dokumentace je potřebná i k samotnému stavebnímu povolení.


Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

ELMEP s.r.o.

Komplexní dodávky a služby v oblasti automatizační techniky

Služby v oblasti automatizační techniky jsou žádané především v různých průmyslových odvětvích. Obsahem jsou nejen projekty, ale také komplexní vedení zakázek, softwarové práce, montáže, servis atd. Profesionální spolupráci s týmem techniků z různých oblastí činností vám poskytne firma ELMEP s.r.o.


Stavební a inženýrská činnost – oblast Prahy a Středních Čech

Ing. Tomáš Novotný

Stavební a inženýrská činnost – oblast Prahy a Středních Čech

Hledáte v Praze profesionální stavebního projektanta? Potřebujete poradit s projekční činnosti rodinného domu, komerční budovy či jiného objektu? Zajistit stavební povolení, technický a autorský dozor, statistické výpočty nebo jen doporučit stavební firmu? Na tyto služby je nejlepší najmout si odborníka. Ing. Tomáš Novotný je autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb neboli stavební projektant a proto rád a ochotně pracuje na všech zakázkách týkajících se Prahy a Středních Čech.


Firemní články
Inženýrské služby ve stavebnictví, koordinace, dohled

Inženýrské služby ve stavebnictví, koordinace, dohled

Tedoz PP s.r.o. zajišťuje inženýrskou činnost ve výstavbě, stavební řízení, výběrová řízení i technický dozor investora. Kancelář společnosti najdete na ul. Jiřího Potůčka 290 v Pardubicích.