Vojenský výzkumný ústav, s. p.
výzkum a vývoj vojenské techniky


Vojenský výzkumný ústav, s. p., byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany ČR dne 29. srpna 2012 pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a navazuje ve své činnosti na výsledky více než 55 let práce svých přímých právních předchůdců, kteří se podíleli na armádním výzkumu a vývoji.

V rámci rezortu MO je VVÚ jediným státním podnikem s charakterem výzkumné organizace. Je určen k provádění aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou: chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.

Mezi další činnosti patří zejména:
- výzkumné práce se zaměřením na ochranu obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení, chemickým a jaderným haváriím, chemickému, elektronickému a kybernetickému terorismu a útokům proti významným objektům infrastruktury státu
- poskytování odborné podpory a služeb v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR: MO AČR, organizacím, podnikům a výzkumným institucím ČR;
- výzkum a výroba zvláště nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické pro výzkumné a výcvikové účely;
- provádění smluvních expertíz a zkoušek, zabezpečení odborné přípravy a výcviku příslušníků AČR, MV ČR, zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.

Sekce chemické, biologické a radiační ochrany - SChBRO:
- oddělení detekce BCHL a BBP, dekontaminace
- skupina ochrany proti ZHN, speciální dozimetrie
- terénní pracoviště Vyškov.

Sekce speciální elektroniky a maskování - SSEM:
- pracoviště speciální elektroniky
- skupina maskování a klamání.

Sekce materiálového inženýrství - SMI:
- oddělení speciální materiály
- oddělení zkoušení
- oddělení technologie.

Středisko zkoušení je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1449. Předmětem akreditace jsou zkoušky klimatické a korozní odolnosti a mechanických vlastností nátěrových systémů a výrobků, mechanických vlastností kovových, keramických a textilních materiálů, stanovení parametrů drsnosti, metalografické zkoušky, zkoušky spektrálních charakteristik a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů, stanovení koncentrace vysoce toxických látek a stanovení ochranné účinnosti plošných materiálů.

VVÚ byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany ČR v roce 2012

VVÚ byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany ČR v roce 2012

Provádíme výzkum, vývoj a inovace zejména pozemní vojenské techniky

Provádíme výzkum, vývoj a inovace zejména pozemní vojenské techniky

Náš výzkum se zaměřuje i na ochranu obyvatelstva proti chemickým haváriím

Náš výzkum se zaměřuje i na ochranu obyvatelstva proti chemickým haváriím

Vlastníme osvědčení podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET

Vlastníme osvědčení podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET

Katalog firem:

Výzkum a vývoj

,

Laboratoře

,

Štítky:

chemická, biologická a radiační ochrana

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů, analýzy jakosti materiálů a výrobků

Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů, analýzy  jakosti materiálů a výrobků
V naší zkušebně materiálů provádíme analýzy podle požadavků zákazníka, zkoušky znaků jakosti materiálů a výrobků a poradenskou činnost.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Vojenský výzkumný ústav, s. p. výzkum a vývoj vojenské techniky
WEBOVÁ STRÁNKA
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
www.vvubrno.cz
Adresa

Adresa

Veslařská 337/230
Brno - Pisárky 637 00

vvu@vvubrno.cz
+420 543 562 101


Najdete nás také zde:

ARES
captcha