Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy


Žabovřeská 250, Praha 156 00
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006. Je veřejnou výzkumnou institucí a zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. Dále také provádí rozbory půdy a vody, provozuje geoportál SOWAC-GIS, tvoří mapy, poskytuje data. Sídlo VÚMOP se nachází na adrese Žabovřeská 250, Praha.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy:
- základní a aplikovaný výzkum a vývoj zejména v oblasti (metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy, komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifických zájmů, ochrany půdy před degradací, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích......a další)
- činnost půdní služby v oblasti systematické celoplošné aktualizace a dobonitace půd
- poradenská činnost v oboru meliorací a půdoznalství
- znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Naše služby:
- akreditovaná laboratoř, laboratoře
- poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství
- anylýzy půd, kalů, sedimentů, vody, rostlinného materiálu
- konzultační a poradenské služby v rámci dotačního programu 9.F.
- poskytování tematických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS
- školení, školící činnost
- geoportál SOWAC-GIS
- posudková činnost, vypracování posudků v oblasti meliorací a půdoznalství – hodnocení kvality půdy
- knihovní služby.

Pracoviště Brno:
Lidická 25/27, tel.: 541 126 277.

Pracoviště Pardubice:
Boženy Němcové 231, tel.: 466 310 265.

Produkty
  • základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, vědecko-výzkumná činnost
  • vědecký výzkum, technický vývoj, expertní posudky, zkušební testy, specializovaná diagnostika

Komplexní služby v oblasti požární ochrany, poradenství, školení, zkoušky PO

Úklidový a čistící servis pro administrativní budovy Příbram, domácnosti, hotely, nemocnice, objekty.

Úklidový a čistící servis pro administrativní budovy Příbram, domácnosti, hotely, nemocnice, objekty

Související články
Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Skybergtech - EMC měření i kompletní služby v oblasti elektromagnetické kompatibility

SKYBERGTECH s.r.o.

Skybergtech - EMC měření i kompletní služby v oblasti elektromagnetické kompatibility

Výzkum, vývoj, výroba, ale i měření a poskytování dalších služeb v oblasti EMC – to je specialita společnosti Skybergtech. Elektromagnetická kompatibilita je naším oborem již od roku 1992, pro zákazníky z různých odvětví tak nabízíme speciální měření, poradenskou činnost, školení i výrobu systému na míru.


Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

SKYBERGTECH s.r.o.

Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

Obor elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyžaduje jednak hlubší teoretické znalosti z elektrotechniky, ale navíc i velké zkušenosti z praxe. Společnost SKYBERGTECH s.r.o. má s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Vyvíjí a vyrábí vlastní EMC produkty - sinusové a odrušovací filtry, tlumivky a transformátory, a to jak standardizované, tak na míru dle potřeb konkrétního zákazníka. Nabízí takéměření EMC a poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility. V tomto článku nastíníme několik problémových oblastí, s nimiž se v EMC můžete setkat - s ohledem na minimalizaci nákladů. Důležité je, že detailní analýza je potřeba už u projektanta - tedy ve stádiu návrhu stroje, rozváděče nebo rozsáhlejšího instalačního celku.


Firemní články
Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, komplexní meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map, průzkum půdy, pozemkové úpravy, analýzy půd, kalů, sedimentů, vody, rostlinného materiálu.