Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy


Žabovřeská 250, Praha 156 00
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006. Je veřejnou výzkumnou institucí a zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. Dále také provádí rozbory půdy a vody, provozuje geoportál SOWAC-GIS, tvoří mapy, poskytuje data. Sídlo VÚMOP se nachází na adrese Žabovřeská 250, Praha.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy:
- základní a aplikovaný výzkum a vývoj zejména v oblasti (metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy, komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifických zájmů, ochrany půdy před degradací, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích......a další)
- činnost půdní služby v oblasti systematické celoplošné aktualizace a dobonitace půd
- poradenská činnost v oboru meliorací a půdoznalství
- znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Naše služby:
- akreditovaná laboratoř, laboratoře
- poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství
- anylýzy půd, kalů, sedimentů, vody, rostlinného materiálu
- konzultační a poradenské služby v rámci dotačního programu 9.F.
- poskytování tematických datových sad z geografického informačního systému o půdě SOWAC GIS
- školení, školící činnost
- geoportál SOWAC-GIS
- posudková činnost, vypracování posudků v oblasti meliorací a půdoznalství – hodnocení kvality půdy
- knihovní služby.

Pracoviště Brno:
Lidická 25/27, tel.: 541 126 277.

Pracoviště Pardubice:
Boženy Němcové 231, tel.: 466 310 265.

Další produkty a služby
  • základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, vědecko-výzkumná činnost
  • vědecký výzkum, technický vývoj, expertní posudky, zkušební testy, specializovaná diagnostika

Nemasové výrobky ROBI, racionální výživa Brno, plátky, nudličky, saláty, pomazánky ROBI.

Nemasové výrobky ROBI, racionální výživa Brno, plátky, nudličky, saláty, pomazánky ROBI

První probiotické pivo na světě na zlepšení imunity, zažívání i psychiky..

První probiotické pivo na světě na zlepšení imunity, zažívání i psychiky.

Související články
Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Skybergtech - EMC měření i kompletní služby v oblasti elektromagnetické kompatibility

SKYBERGTECH s.r.o.

Skybergtech - EMC měření i kompletní služby v oblasti elektromagnetické kompatibility

Výzkum, vývoj, výroba, ale i měření a poskytování dalších služeb v oblasti EMC – to je specialita společnosti Skybergtech. Elektromagnetická kompatibilita je naším oborem již od roku 1992, pro zákazníky z různých odvětví tak nabízíme speciální měření, poradenskou činnost, školení i výrobu systému na míru.


Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

SKYBERGTECH s.r.o.

Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

Obor elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyžaduje jednak hlubší teoretické znalosti z elektrotechniky, ale navíc i velké zkušenosti z praxe. Společnost SKYBERGTECH s.r.o. má s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Vyvíjí a vyrábí vlastní EMC produkty - sinusové a odrušovací filtry, tlumivky a transformátory, a to jak standardizované, tak na míru dle potřeb konkrétního zákazníka. Nabízí takéměření EMC a poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility. V tomto článku nastíníme několik problémových oblastí, s nimiž se v EMC můžete setkat - s ohledem na minimalizaci nákladů. Důležité je, že detailní analýza je potřeba už u projektanta - tedy ve stádiu návrhu stroje, rozváděče nebo rozsáhlejšího instalačního celku.


Další produkty a služby
Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, komplexní meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map, průzkum půdy, pozemkové úpravy, analýzy půd, kalů, sedimentů, vody, rostlinného materiálu.