Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
BTÚ AV ČR


Průmyslová 595 (BIOCEV), Vestec 252 50
Posláním Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je základní výzkum v oblasti molekulárně biologických věd a výhledově převod biotechnologických metod a molekulárních nástrojů k diagnostice a léčbě lidských onemocnění. Jsme špičkové výzkumné pracoviště a našim cílem je produkce vědeckých výsledků, které budou převedeny do klinické praxe.

Výzkumná činnost:
- vývoj léčebných, diagnostických postupů
- studium patologických stavů buňky
- strukturní biologie
- proteinové inženýrství
- výzkum biotechnologicky, diagnosticky a medicínsky zajímavých biomolekul, proteinů a nukleových kyselin.

Centrum molekulární struktury (CMS):
- studium prostorové struktury, funkce, biofyzikálních vlastností biologických molekul.

Servisní laboratoř Gene Core:
- vysokokapacitní a digitální PCR
- single cell analýzy
- kontrola kvality experimentu.

Servisní technologická laboratoř (STL):
- medicinální chemie
- předklinický vývoj.

Od roku 2013 je ústav zapojen do projektu BIOCEV.

Veškeré aktuality a další informace najdete na webových stránkách.

Produkty
  • vědecko-výzkumná činnost, realizace vědeckých projektů, výzkumné práce v terénu, vývojové laboratoře
  • služby chemické laboratoře, služby fyzikální laboratoře, služby technické laboratoře, služby zemědělské laboratoře, služby zdravotnické laboratoře

Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, obor elektrikář, truhlář, výrobce potravin.

Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, obor elektrikář, truhlář, výrobce potravin

Zemědělské družstvo Třebohostice.

Zemědělské družstvo Třebohostice

Související články
Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Genexone s.r.o.

Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.


Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

SKYBERGTECH s.r.o.

Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

Obor elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyžaduje jednak hlubší teoretické znalosti z elektrotechniky, ale navíc i velké zkušenosti z praxe. Společnost SKYBERGTECH s.r.o. má s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Vyvíjí a vyrábí vlastní EMC produkty - sinusové a odrušovací filtry, tlumivky a transformátory, a to jak standardizované, tak na míru dle potřeb konkrétního zákazníka. Nabízí takéměření EMC a poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility. V tomto článku nastíníme několik problémových oblastí, s nimiž se v EMC můžete setkat - s ohledem na minimalizaci nákladů. Důležité je, že detailní analýza je potřeba už u projektanta - tedy ve stádiu návrhu stroje, rozváděče nebo rozsáhlejšího instalačního celku.


Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.