ESLAB, spol. s r.o.

CZKNezávislá zkušební silniční laboratoř

Společnost ESLAB, spol. s r.o. je nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1699. Jsme silniční laboratoř zaměřená na zeminy, kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi a betony. Na staveništích provádíme kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky konstrukčních vrstev nebo částí. Zpracováváme ITT zkoušky (počáteční zkoušky typu) asfaltových směsí, průkazní zkoušky recyklovaných směsí zpracovávaných za horka i za studena, včetně průkazních zkoušek nestmelených směsí.

Komplexní diagnostická činnost:
- oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR
- autorizace ČKAIT v oboru Dopravních staveb
- certifikace ISO 9001 pro průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací
- georadar – GPR
- měření únosností vozovek FWD / HWD
- měření povrchových vlastností vozovek
- provádění a dokumentace sond, odběry vzorků pro laboratorní analýzy
- výpočty a návrhy konstrukcí vozovek včetně variantních řešení
- zpracování návrhů změn projektové dokumentace a proveditelnosti navržených technologických řešení.

Poskytujeme nezávislé poradenství v oblasti přípravy a realizace staveb. Zajišťujeme odbornou přípravu pro stavební společnosti, projektanty a státní správu. Zaměřujeme se zejména na oblast technologií provádění staveb, zkušebnictví včetně kontrolní činnosti na stavbách. Naleznete nás na adrese Resslova 2, České Budějovice.


Katalog firem:    

Laboratoře

,
Štítky:

zkušební silniční laboratoř, kontrolní, diagnostická činnost na stavbách, České Budějovice