Revize a školení s. r. o.

CZKBezpečnost práce, školení řidičů vozíků Brno

Firma revize a školení s.r.o. z Brna provádí revize kotlů, plynovodu a tlakových nádob. Realizujeme také školení bezpečnosti práce a školení řidičů vysokozdvižných vozíků.

Na poli revize kotlů a odborné prohlídky kotelen provádíme kontroly středotlakých kotlů IV. třídy dle ČSN 070710. V této oblasti zajistíme:
- provozní a vnitřní revize
- zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky
- školení obsluh

Zajišťujeme také odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle Vyhlášky 91/93 Sb. včetně školení obsluhy pro tento typ kotelen.

Na poli revize tlakových nádob se zaměřujeme na revize výchozí, provozní a vnitřní. Provádíme také kontroly těsnosti a tlakové zkoušky a školení obsluh.

Realizujeme také školení řidičů vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. Školení provádí certifikovaný lektor a školení je možné provést v našem školícím středisku nebo ve Vaší organizaci.

Provádíme školení řidičů na všechny druhy manipulační techniky:
- třídy I, II
- skupiny A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z

Výsledkem školení může být mezinárodní nebo firemní průkaz VZV. Platnost oprávnění pro řidiče VZV je jeden rok.

Školíme také zaměstnance v oblasti Bezpečnosti práce a Požární ochrany.

Proškolíme všechny Vaše zaměstnance dle platných předpisů, vyhodnotíme rizika na daném pracovišti a zpracujeme potřebnou dokumentaci, kterou je možné předložit při návštěvě kontrolních orgánů na pracovišti.

V rámci požární ochrany začleníme firmu dle kritérií a na základě toho členění provedeme příslušná školení a zároveň vypracujeme příslušnou dokumentaci.


Slogan:

Revize a školení ušetří Váš čas a peníze


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,  

Plynařské práce

,  
Štítky:

Revize kotlů, plynovodu, tlakových nádob, bezpečnost práce, školení řidičů vysokozdvižných vozíků