Technické služby města Hostinné, p. o.

CZKČištění ploch a komunikací

Technické služby města Hostinné, p. o. působí jako servisní společnost v oblasti údržby nemovitého majetku města, mobiliáře a čistoty města. Spravujeme městský majetek a vykonáváme různé údržbové činnosti. Dále se staráme o místní komunikace včetně dopravního značení a zimní a letní údržbu. Věnujeme se také údržbě veřejné zeleně včetně kácení, štěpkování, drcení a svozu odpadu z prořezů a sekání, frézování pařezů, pravidelnému svozu odpadků z odpadkových košů, odvozu k likvidaci, operativní likvidaci černých skládek a péči o čistotu města, sekání trávy, sběru listí včetně ukládání.

Naše činnost:
- správa nemovitého majetku města
- čištění ploch a komunikací
- městský mobiliář
- údržba zeleně
- provoz Městské sportovní haly
- správa, čištění, drobné opravy a zimní údržba místních komunikací, správa a rozšiřování jejich dopravního značení
- pravidelný svoz odpadků z odpadkových košů, odvoz k likvidaci
- operativní likvidace černých skládek
- péče o čistotu města, sekání trávy, sběr listí včetně ukládání
- správa, opravy a drobné rekonstrukce bytových a nebytových objektů v majetku města
- odchyt zatoulaných psů a jejich umístění

Technické služby města Hostinné sídlí na adrese Deymova 208 v Hostinném.


Katalog firem:    

Správa a údržba budov

,

Krajinářské, parkové a zahradní úpravy

,

Práce s odpady a skladování odpadů

,

Dopravní stavby

,

Komunální technika

,
Štítky:

údržba zeleně, místních komunikací, svoz odpadu, správa majetku města