Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace


Křižíkova 555/5, Mariánské Lázně 353 01
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555 je čtyřtřídní a její strategická poloha ve středu města a v blízkosti parku je příznivá pro značnou část rodičů. Naše školka má dostatečně velké prostory a uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem, který plně vyhovuje antropometrickým požadavkům. Součástí mateřské školy je školní jídelna a také školní zahrada, která je vybavena hracími prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti dětí. Pro osvěžování vodou a základy plavecké výchovy je zabudovaný bazén. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, schopností a individuálních zvláštností.

Mateřská škola, školka, MŠ:
- předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let
- čtyři třídy
- dostatečně velké prostory a uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí
- nový dětský nábytek, který plně vyhovuje antropometrickým požadavkům
- filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte
- školní jídelna.

Školní zahrada:
- hrací prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti dětí, pro míčové hry
- bazén s filtrací, vodotrysk
- dvě pískoviště se zastíněním.

Další produkty a služby
  • zájmové činnosti, vzdělávání dětí předškolního věku, zařazení dětí do kolektivu, denní hlídání dětí, soukromá mateřská školka

Významný orgán výkonu státní správy ve věcech regionální politiky.

Významný orgán výkonu státní správy ve věcech regionální politiky

Velkoobchodní a maloobchodní prodej s textilní galantérií a bytovým metrovým textilem.


Související články
Centrum denních služeb pro dospělé osoby s poruchou komunikace

JULIE - Mezigenerační centrum

Centrum denních služeb pro dospělé osoby s poruchou komunikace

Mezi generační centrum JULIE sídlí v Praze 5 na Zbraslavi. Jedná se o centrum pro dospělé a seniory, kteří mají poruchy komunikace, a najdete zde také mateřskou školku. Děti, senioři i dospělí se zde učí vzájemné toleranci, úctě a laskavosti vůči sobě navzájem.


Školka, která vaše děti naučí něco navíc

JULIE - Mezigenerační centrum

Školka, která vaše děti naučí něco navíc

Jakmile vaše děti dovrší věku tří let, tak je pravděpodobně poprvé zavedete do školky. Školka hraje v rozvoji jedince opravdu významnou roli. Děti se zde nejenom naučí různé základní dovednosti, ale budou také poprvé ve společnosti lidí, kteří nejsou součástí jejich rodiny. Jak ale vybrat správnou školku? Jak vybrat takovou, která bude pro vaše potomky nejpřínosnější? JULINKA je logopedická mateřská školka, která je oproti jiným něčím výjimečná a která dokáže vaše děti naučit něco víc.


Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu

JULIE - Mezigenerační centrum

Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu

Unikátní sociální zařízení Julie se nachází v centru Zbraslavi v zrekonstruované historické vile. Na jednom místě se zde setkává nejstarší a nejmladší generace, které se navzájem velmi pozitivně ovlivňují.


Výroba, dodávka a montáž betonových průmyslových hal

SAPA - LPJ, spol.s.r.o.

Výroba, dodávka a montáž betonových průmyslových hal

Když se člověk rozhodne podnikat, hledá k tomu vhodné prostory. Takřka jakýkoliv průmysl si však žádá velmi rozsáhlé prostory, ve kterých mohou být všemožná výrobní zařízení, stroje a další vybavení. Takto rozsáhlé prostory můžete buď zakoupit jako hotové objekty nebo si je nechat zhotovit specializovanou firmou na míru Vašim požadavkům.