Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.

CZKRepublikové finále AŠSK ve florbalu

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech.

Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou Okresní a Krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.

Členem AŠSK nemusí být jen školní sportovní kluby, ale také kluby při domech dětí a mládeže či střediscích volného času. Klub mohou založit pedagogičtí pracovníci, ale také například trenéři či rodiče ve spolupráci se školou. Pokud nemáte na škole sportovní klub a chcete ho založit neváhejte nás kontaktovat.

Mezi naše další činnosti patří také realizace vzdělávacích kurzů a seminářů.


Katalog firem:    

Zájmová sdružení

,
Štítky:

podpora pohybových a sportovních aktivit