Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

TALPA - VHS, s.r.o. Vodohospodářské stavby

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

Vodohospodářské stavby, výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, protipovodňových systémů

Vodohospodářské stavby patří ke stěžejním aktivitám společnosti TALPA - VHS, s.r.o. z Ostravy. Rychle a precizně realizujeme výstavbu a rekonstrukce vodních nádrží, provádíme úpravy a revitalizace vodních toků, terénní úpravy a výkopové práce, budujeme protipovodňové hráze, jezy, balvanité skluzy, přehrazení a provádíme protipovodňová opatření.

Výstavba a rekonstrukce vodních toků

Budování technicky náročných vodohospodářských staveb

Jsme připraveni realizovat technicky náročné vodohospodářské stavby, garantovat kvalitu provedení za použití inovativních řešení. Budujeme protipovodňové systémy, hráze, balvanité skluzy, jezy, přehrazení a soustředíme se na provádění protipovodňových opatření, realizujeme opevnění a modelace koryta řek, nádrže a poldry.

Výstavba technicky náročných vodohospodářských staveb


Úpravy a revitalizace vodních toků, výstavba vodních nádrží, bioplynových stanic

Obrátit se na nás můžete i v případě potřeby výstavby bioplynových a čerpacích stanic, výstavby či rekonstrukce vodních nádrží, úpravy a revitalizace vodních toků, výstavby armaturních šachet či náhonů vodních elektráren, odběrných a výpustních objektů.

Výstavba vodních nádrží, čerpacích a bioplynových stanic


Terénní úpravy a výkopové práce pomocí moderního strojního vybavení

Spektrum našich činností je rozsáhlé a zahrnuje i terénní úpravy a výkopové práce pro stavby budov, hrází pomocí moderního strojního vybavení. Z terénních úprav nabízíme modelaci terénu, přípravy terénu pro cyklostezky a komunikace, územní a sadové úpravy. Odborně a bezpečně provádíme demolice staveb.


PODSTRÁNKY

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby, výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, protipovodňových systémů

Inženýrské sítě, developerské projekty

Inženýrské sítě, developerské projekty
Budování inženýrských sítí vodovodů a kanalizací, příprava developerských projektů

Výstavba a rekultivace skládek

Výstavba a rekultivace skládek
Výstavba a biologická rekultivace skládek a následné začlenění do krajiny
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA TALPA - VHS, s.r.o. Vodohospodářské stavby
WEBOVÁ STRÁNKA
TALPA - VHS, s.r.o.
talpavhs.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Strojní vybavení
Adresa

Adresa

Holvekova 645/36
Ostrava-Kunčičky 718 00

talpavhs@talpavhs.cz
+420 596 237 019


Najdete nás také zde:

ARES
captcha