Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

TALPA - VHS, s.r.o. Vodohospodářské stavby

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

Výstavba a biologická rekultivace skládek a následné začlenění do krajiny

Výstavba a rekultivace skládek je, vedle výstavby a rekonstrukce vodních děl, revitalizace a úpravy vodních toků, výstavby inženýrských sítí, demoličních prací, další činností stavební společnosti TALPA - VHS, s.r.o. se sídlem v Ostravě. O skládky je pečováno dalších 30 let poté, co byl ukončen její provoz.

Výstavba a rekultivace skládek TALPA - VHS, s.r.o.

Technická a biologická rekultivace skládek, 30letá péče o skládky po ukončení provozu

Našich dlouholetých profesionálních zkušeností v oblasti výstavby inženýrských sítí, revitalizace vodních toků, demolic, výstavby a rekonstrukce vodních děl využívají soukromé společnosti, města a obce České republiky, které se na nás obrací rovněž se zakázkami na výstavbu a rekultivaci skládek, o které se pečuje dalších 30 roků po ukončení provozu.

Technická a biologická rekultivace skládek


Překrytí odpadů na skládkách nepropustnou těsnicí vrstvou, tvarování skládek

Při ukončení provozu skládky začínáme s její technickou a biologickou rekultivací. Nejprve vypracujeme projekt, na jehož základě pomocí moderního strojního vybavení tvarujeme tělesa odpadů. Je nutné vytvořit nepropustné překrytí odpadů nepropustnou těsnicí vrstvou podle technických norem.

Tvarování skládek, překrytí nepropustnou vrstvou


Výstavba a rekultivace skládek dle technických norem, finální osetí a ozelenění

Při výstavbě a rekultivaci skládek v České republice postupujeme dle předepsaných technických norem. Každou skládku podle námi vypracovaného projektu překryjeme nepropustnou vrstvou tak, aby byla vytvořena podorniční a orniční vrstva půdy. Jedině takto lze zrekultivovanou skládku začlenit do krajiny a následně vysadit zeleň či provést osetí.

Finální osetí a výsadba zeleně


PODSTRÁNKY

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby, výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, protipovodňových systémů

Inženýrské sítě, developerské projekty

Inženýrské sítě, developerské projekty
Budování inženýrských sítí vodovodů a kanalizací, příprava developerských projektů

Výstavba a rekultivace skládek

Výstavba a rekultivace skládek
Výstavba a biologická rekultivace skládek a následné začlenění do krajiny
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA TALPA - VHS, s.r.o. Vodohospodářské stavby
WEBOVÁ STRÁNKA
TALPA - VHS, s.r.o.
talpavhs.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Strojní vybavení
Adresa

Adresa

Holvekova 645/36
Ostrava-Kunčičky 718 00

talpavhs@talpavhs.cz
+420 596 237 019


Najdete nás také zde:

ARES
captcha