JUDr. Miloslava Šmoková


Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01
Občanům i podnikatelským subjektům poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské právo včetně mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, sepisování smluv, žádostí a návrhů, replik a vyjádření. Dále se zaměřuji na rodinné právo včetně vztahů mezi rodiči a dětmi, na rozvody, majetkové vyrovnání a související problematiku.

Služby:
Rozvody
- vypořádání společného jmění manželů
- výživa a výchova nezletilých dětí
- styk s nezletilými dětmi
- výživné zletilých dětí, manželky a manžela
- výživné manželky či manžela
- opatrovnictví
Nemovitosti
- smlouvy o převodu nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene
- spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
- zastupování před katastrálním úřadem
- právní poradenství
Rodinné právo
- rozvody manželství, rozvody "dohodou"
- svěření dítěte do péče
- osvojení dítěte
- stanovení výživného manželky a rozvedené manželky
Advokátní úschova
- úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných financí

Služby poskytuji ve městě Uherský Brod na adrese Přemysla Otakara II. 2476

Produkty
  • dědické právo, vlastnické právo, rozvody a výživné, právo obchodních společností, obhajoba v přípravném řízení

Nejefektivnější metody v léčbě análních fissur a hemoroidů.
Ambulantní léčba hemoroidů a fissur ve specializovaném proktologickém centru.

Výstavba elektrického vedení NN a VN, veřejného osvětlení.

Výstavba elektrického vedení NN a VN, veřejného osvětlení

Související články
FABIAN & PARTNERS  - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

FABIAN & PARTNERS - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

Jste věřitelem a marně vymáháte své peníze zpět? Pomoci vám může zkušený insolvenční správce. Toho najdete u společnosti FABIAN & PARTNERS. Pomůžeme vám v oblasti insolvence, s vyřízením potřebných dokumentů i se zastupováním na úřadech. Služby insolvenčního správce ale nenabízíme pouze věřitelům. Obrátit se na nás mohou i dlužníci. Těm nabízíme odborné poradenství i praktické rady, jak úspěšně zvládnout oddlužení.


Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Firemní články
Advokátní kancelář Uherský Brod - JUDr. Miloslava Šmoková

Advokátní kancelář Uherský Brod - JUDr. Miloslava Šmoková

Komplexní právní služby v Uherském Brodě. Rozvody, nemovitosti, rodinné právo i advokátní úschova. Mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek.