CZK
Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

adaptace@nuik.org

Zavolejte pro více informací

Zavolejte pro více informací

+420 724 710 711

Zavolejte pro více informací

Kde nás najdete

V lučinách 58/21
Praha 4 - Hodkovičky 147 00

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. je organizace, která se nejen zabývá adaptací krajiny na klimatické změny, ale také ji aktivně prosazuje. Věříme, že obnova krajiny v extravilánu i intravilánu je nezbytná pro zachování naší udržitelnosti, biodiverzity a kvality života. Proto se snažíme vytvářet prostředí, které podporuje spolupráci mezi různými zájmovými skupinami a hledá řešení, která respektují potřeby moderní civilizace i přirozeného prostředí.

Jednou z našich klíčových priorit je obnova hydrologického režimu krajiny, který je ohrožen klimatickými změnami. Zvýšené sucha, povodně a eroze půdy jsou jen některé z důsledků, které mohou mít negativní dopad na naše zemědělství, energetiku, infrastrukturu i zdraví. Proto se zaměřujeme na rozvoj formátu krajiny, který zajistí zadržování vody v půdě a vodních tocích, snížení rizika povodní a zlepšení kvality vody.

Další oblastí našeho zájmu je obnova krajiny v intravilánu, tedy v městských a sídelních oblastech. Zde se potýkáme s problémy jako je nedostatek zeleně, znečištění ovzduší, hluk, stres a sociální izolace. Naše cílem je podpořit tvorbu krajinných plánů, které budou podporovat rozvoj městské zeleně, rekreačních a komunitních prostorů, propojení města s přírodou a snižování emisí.

Nakonec se věnujeme také systémovým změnám v přístupu ke krajině v celém území České republiky. Chceme prosadit vznik krajinného plánu ČR, který by vnášel rovnováhu do územního plánování a koordinoval různé aktivity a projekty v krajině. Také chceme podporovat zapojení veřejnosti do rozhodování o krajině a zvyšovat povědomí o jejím významu.
moreless
Informační zdroje

Krajinářské, parkové a zahradní úpravyProfesní sdružení a asociace

Štítky: adaptace krajiny na klimatické změny, obnova krajiny v extravilánu i intravilánu

OBRÁZKY


AKTUÁLNÍ MICROSITE

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú., obnova krajiny, adaptace krajiny na klimatické změny, obnova hydrologického režimu

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú., obnova krajiny, adaptace ...

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. je nezisková organizace, která se zabývá adaptací krajiny na klimatické změny a prosazuje obnovu krajiny v extravilánu i intravilánu.


Kontakty

WEBOVÁ STRÁNKA Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.
Adresa

Adresa

V lučinách 58/21
Praha 4 - Hodkovičky 147 00

adaptace@nuik.org
+420 724 710 711

Kontaktujte nás

captcha

Kde nás najdete

V lučinách 58/21
Praha 4 - Hodkovičky 147 00

GPS

Plánování trasy

V lučinách 58/21 Praha 4 - Hodkovičky 14700

Prospekty

Certifikát kvality firmy