Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.


Havlíčkova 2787/121, Kroměříž 767 01
Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, zaměřeným na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování poradenství a zajišťování specializovaných služeb. Naše společnost se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky. Naši výzkumní a vědečtí pracovníci se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích.

Výzkum:
- aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum
- ochrana rostlin
- studium a a hodnocení vlastností půd
- pěstební technologie polních plodin
- kvalita obilovin.

Poradenství a služby:
- technologické poradenství
- monitoring kvality obilovin
- monitoring, signalizace a doporučení (MSD)
- mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž
- zkoušky EPPO GEP
- konference Jakost obilovin
- polní den
- obilnářské listy
- školení pro práci s POR
- odborné konzultace.

Šlechtění a genofond:
- studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito)
- výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.)
- výzkum jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene
- výzkum a šlechtění ozimé pšenice, tritikale a dalších netradičních obilnin
- udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd jarního ječmene, ozimé pšenice a tritikale, zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění a odrůd obilnin v rámci mezistaničních pokusů a pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO)
- udržovací šlechtění a množení vybraných dalších polních plodin (luskoviny, olejniny, apod.)
- smluvní provádění maloparcelkových polních pokusů s obilninamidle požadavků zadavatelů.

Laboratoř:
- zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich
- zkoušení půd a rostlinného materiálu.

Garantujeme vysokou kvalitu nabízených služeb, systém řízení jakosti a životního prostředí je certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace byla provedena certifikační autoritou TÜV CZ. Naleznete nás na adrese Havlíčkova 2787/121, Kroměříž.

Produkty
  • základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, vědecko-výzkumná činnost
  • realizace bioptických vyšetření, testy otcovství, zkoušky biologické a mikrobiologické, klinická patologie

Cyklo servis Sušice, opravy kol, drobné i generální opravy, výměny opotřebených částí, seřízení kol.

Cyklo servis Sušice, opravy kol, drobné i generální opravy, výměny opotřebených částí, seřízení kol

Kosmetický salon Nové Město na Moravě, péče o pleť produkty Janssen, epilace, peeling.

Kosmetický salon Nové Město na Moravě, péče o pleť produkty Janssen, epilace, peeling

Související články
Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Genexone s.r.o.

Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.


Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

SKYBERGTECH s.r.o.

Výroba a vývoj EMC produktů, poradenství a měření v oblasti elektromagnetické kompatibility s ohledem na minimalizaci nákladů

Obor elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyžaduje jednak hlubší teoretické znalosti z elektrotechniky, ale navíc i velké zkušenosti z praxe. Společnost SKYBERGTECH s.r.o. má s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Vyvíjí a vyrábí vlastní EMC produkty - sinusové a odrušovací filtry, tlumivky a transformátory, a to jak standardizované, tak na míru dle potřeb konkrétního zákazníka. Nabízí takéměření EMC a poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility. V tomto článku nastíníme několik problémových oblastí, s nimiž se v EMC můžete setkat - s ohledem na minimalizaci nákladů. Důležité je, že detailní analýza je potřeba už u projektanta - tedy ve stádiu návrhu stroje, rozváděče nebo rozsáhlejšího instalačního celku.


Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Firemní články
Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Pracoviště aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Genetika a šlechtění obilnin, poradenství, laboratorní služby i autorizované zkušebnictví v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.


Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin

Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin

Zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich. Laboratorní analýzy, komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin i rozbory kontaminantů, monitoring obilovin. Rozbory půd, rostlin, krmiv.


Jakost obilovin 2010 Kroměříž

Jakost obilovin 2010 Kroměříž

Srdečně Vás zveme na konferenci "Jakost obilovin 2010", která se bude konat ve středu 10.11.2010. Místo: - Střední škola hotelnictví a služeb Kroměříž, ve společenském sále v budově "K", ulice Pavlákova 3942. Témata: - odrůdy obilovin a jejich kvalita - kvalita obilovin sklizně 2010 - aktuální situace na trhu s obilovinami - mlýnské zpracování obilovin. Těšíme se na Vaši návštěvu.