Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

CZKZemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, zaměřeným na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování poradenství a zajišťování specializovaných služeb. Naše společnost se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky. Naši výzkumní a vědečtí pracovníci se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích.

Výzkum:
- aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum
- ochrana rostlin
- studium a a hodnocení vlastností půd
- pěstební technologie polních plodin
- kvalita obilovin.

Poradenství a služby:
- technologické poradenství
- monitoring kvality obilovin
- monitoring, signalizace a doporučení (MSD)
- mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž
- zkoušky EPPO GEP
- konference Jakost obilovin
- polní den
- obilnářské listy
- školení pro práci s POR
- odborné konzultace.

Šlechtění a genofond:
- studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito)
- výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.)
- výzkum jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene
- výzkum a šlechtění ozimé pšenice, tritikale a dalších netradičních obilnin
- udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd jarního ječmene, ozimé pšenice a tritikale, zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění a odrůd obilnin v rámci mezistaničních pokusů a pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO)
- udržovací šlechtění a množení vybraných dalších polních plodin (luskoviny, olejniny, apod.)
- smluvní provádění maloparcelkových polních pokusů s obilninamidle požadavků zadavatelů.

Laboratoř:
- zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich
- zkoušení půd a rostlinného materiálu.

Garantujeme vysokou kvalitu nabízených služeb, systém řízení jakosti a životního prostředí je certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace byla provedena certifikační autoritou TÜV CZ. Naleznete nás na adrese Havlíčkova 2787/121, Kroměříž.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,  

Laboratoře

,  
Štítky:

zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, zkoušení kvality obilovin, půd, rostlinného materiálu, šlechtění