CZK
Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

vukrom@vukrom.cz

Zavolejte nám

Zavolejte nám

+420 573 317 111

Zavolejte nám

Kde nás najdete

Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Oddělení genetiky a šlechtění obilovin

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, obilnářství, zaměřeným na řešení specializovaných výzkumných projektů, využití genetických zdrojů rostlin ve šlechtění obilovin, autorizované zkušebnictví (GEP). Poskytuje technologické poradenství a laboratorní služby.

Naše společnost se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky. Naši výzkumní a vědečtí pracovníci se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích.

Výzkum:
- aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum
- ochrana rostlin
- studium a a hodnocení vlastností půd
- pěstební technologie polních plodin
- kvalita obilovin.


Poradenství a služby:
- technologické poradenství
- monitoring kvality obilovin
- monitoring, signalizace a doporučení (MSD)
- mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž
- zkoušky EPPO GEP
- konference Jakost obilovin
- polní den
- obilnářské listy
- školení pro práci s POR
- odborné konzultace.

Oddělení genetiky, šlechtění obilovin a genofond:
- studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito)
- výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.)
- výzkum jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene
- výzkum a šlechtění ozimé pšenice, tritikale a dalších netradičních obilnin
- udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd jarního ječmene, ozimé pšenice a tritikale, zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění a odrůd obilnin v rámci mezistaničních pokusů a pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO)
- udržovací šlechtění a množení vybraných dalších polních plodin (luskoviny, olejniny, apod.)
- smluvní provádění maloparcelkových polních pokusů s obilninamidle požadavků zadavatelů.

Akreditovaná laboratoř:
- zkoušení kvality potravinářských obilovin a výrobků z nich
- zkoušení půd a rostlinného materiálu
- rozbory kontaminantů podle platné legislativy
- provádění laboratorních analýz podle norem ČSN, ISO, ICC a dalších metodik
- monitoring kvality obilovin.

Garantujeme vysokou kvalitu nabízených služeb, systém řízení jakosti a životního prostředí je certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace byla provedena certifikační autoritou TÜV CZ.

Naleznete nás na adrese Havlíčkova 2787/121, Kroměříž.
Zde sídlí i naše divize AGROTEST FITO (IČO 25328859):
- jde o neziskovou organizaci, zabývá se výzkumnými projekty.

moreless
Katalog firem

Výzkum a vývojLaboratoře

Štítky: aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, obilnářství, laboratoř, zkoušení kvality obilovin Kroměříž

OBRÁZKY


AKTUÁLNÍ MICROSITE

Genetika a šlechtění obilnin, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Genetika a šlechtění obilnin, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Oddělení genetiky a šlechtění Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž se zabývá studiem, udržováním a vedením kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito).

Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Pracoviště aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Genetika a šlechtění obilnin, poradenství, laboratorní služby i autorizované zkušebnictví v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.


Kontakty

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01
GPS: 49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

QR kód firmy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Agrotrial, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01
GPS: 49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

QR kód firmy Agrotrial, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01
GPS: 49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

QR kód firmy Agrotest fyto, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Oddělení genetiky a šlechtění obilovin
Adresa

Adresa

Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01

vukrom@vukrom.cz
+420 573 317 111

Kontaktujte nás

captcha

Kde nás najdete

Havlíčkova 2787/121
Kroměříž 767 01

GPS49°17′6.4″ N, 17°21′52.67″ E

Plánování trasy

Havlíčkova 2787/121 Kroměříž 76701