Kombinovaná forma studia na VOŠ potravinářské i na UTB ve Zlíně

Vyšší odborné vzdělání v oborech Analýza potravin, Zpracování mléka, Technologie a hygiena potravin lze studovat 4 roky kombinovanou formou, studium je zakončeno absolutoriem. Studiem na VOŠ v Kroměříži získáte kvalitní vzdělání v moderně vybavených učebnách, během studia je kladen důraz na praxi. Dálkově lze studovat studijní program Chemie a technologie potravin na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kombinovaná forma studia na VOŠ potravinářské v Kroměříži

Čtyřleté kombinované studium zakončené absolutoriem s titulem DiS.

Naše VOŠ nabízí čtyřleté studium kombinovanou formou v praktických oborech 29-41-N/02 Analýza potravin, 29-41-N/03 Technologie a hygiena potravin, 29-41-N/04 Zpracování mléka. Po absolutoriu získáváte titul diplomovaného specialisty v potravinářském oboru. S titulem DiS. se uplatníte na vyšších pozicích v marketingu, laboratorní sféře, potravinářském průmyslu či státním sektoru.

Dálkové studium oborů Analýza potravin a Zpracování mléka


Diplomovaní specialisté VOŠ potravinářské v Kroměříži žádaní v praxi

Diplomovaní specialisté VOŠ potravinářské v Kroměříži jsou v praxi velmi žádaní, získávají vyšší pozice a lepší platové ohodnocení. Obzvláště ke studentům kombinovaného studia přistupují naši vyučující odborných předmětů, kteří jsou kvalifikovanými odborníky, individuálně, s cílem, aby každý student co nejlépe reprezentoval sebe i naši školu v budoucím zaměstnání.

Čtyřleté kombinované studium na VOŠ potravinářské v Kroměříži


Balakářský studijní program Chemie a technologie potravin na UTB ve Zlíně

Balakářský studijní program Chemie a technologie potravin v prezenční i kombinované formě, obor Chemie a technologie potravin má speciální zaměření na technologii mléka a mléčných výrobků. Během studia je důraz kladen především na chemii, mikrobiologii, analýzu a technologii potravin, fyziologii a výživu člověka či ekonomiku výroby potravin a marketing. Díky získání titulu Bc. je možné také pokračovat v magisterském studiu na některé z vysokých škol.

Balakářský studijní program na UTB Zlín


PODSTRÁNKY

SPŠ mlékárenská

SPŠ mlékárenská
SPŠ mlékárenská s maturitními obory analýza a technologie potravin

VOŠ

VOŠ
Titul diplomovaný specialista DiS. na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži

Dálkové studium kombinované

Dálkové studium kombinované
Kombinovaná forma studia na VOŠ potravinářské i na UTB ve Zlíně
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adresa

Adresa

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha