Titul diplomovaný specialista DiS. na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži

Studium na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži, které lze absolvovat jako tříleté denní či čtyřleté kombinované, klade vedle teoretických odborných předmětů důraz především na praktickou stránku výuky. Po absolvování závěrečného absolutoria a získání titulu DiS, tedy diplomovaný specialista, jsou studenti připraveni například na zastávání vyšších řídicích funkcí v oblasti přípravy potravinářských surovin.

VOŠ potravinářská v Kroměříži

Obory Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin, Zpracování mléka

Vyšší odborné studium je nabízeno ve třech oborech, tedy obor Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin, Zpracování mléka. Kromě odborného technologického, biologického, anatomického, analytického či mikrobiologického vzdělání si studenti osvojí také znalosti a dovednosti v oblasti ICT, marketingu či obchodního práva, významnou část studia pak tvoří taktéž praxe.

Studium na VOŠ potravinářské v Kroměříži


Výborné uplatnění absolventů v potravinářství, chemickém průmyslu, marketingu

Absolventi vyššího odborného studia se zpravidla uplatní při všech činnostech výroby a kontroly potravin, přípravy potravinářských surovin či vývoje nových výrobků, a jsou plně kompetentní k tomu, aby v těchto oblastech zastávali vyšší řídicí či rozhodovací funkce. Zaměstnání tak naleznou například v laboratořích potravinářských závodů, v chemické, mikrobiologické i senzorické kontrole potravin či související obchodní činnosti.

Získání titulu DiS. na VOŠ potravinářské


PODSTRÁNKY

SPŠ mlékárenská

SPŠ mlékárenská
SPŠ mlékárenská s maturitními obory analýza a technologie potravin

VOŠ

VOŠ
Titul diplomovaný specialista DiS. na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži

Dálkové studium kombinované

Dálkové studium kombinované
Kombinovaná forma studia na VOŠ potravinářské i na UTB ve Zlíně
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adresa

Adresa

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha