Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu krajinné zeleně, prvků ÚSES

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Projekty pro obnovu krajiny, výsadbu krajinné zeleně, prvků ÚSES

Odborné služby v oblasti pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě

Jsme profesionálové nejen v architektonické činnosti pro ochranu a tvorbu krajiny, ale zajišťujeme také subdodávky prací pro územní plánování, zabýváme se majetkoprávními vztahy k půdě, získáním podkladů pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, připravíme podklady pro povolení ke kácení apod. Zpracováváme projekty pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů.

Projekty vegetační a sadové úpravy

Příprava podkladů pro odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu

V naší projekční a poradenské kanceláři poskytujeme i další služby související s tvorbou a ochranou krajiny. Připravujeme komplexní podklady pro odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, tzn. celkový přehled skrývky ornice, výpočet odvodů, vyhodnocení dopadů stavby dle vyhlášky č. 271/2019 Sb.

Pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě


Projekty pro rekultivaci dočasných záborů či vegetační úpravy

Vypracujeme odborné projekty pro rekultivaci dočasně užívaného veřejného prostranství. Zabýváme se identifikací majetkoprávních vztahů k půdě. Nachystáme podklady pro povolení ke kácení, připravíme projekty pro vegetační a sadovnické úpravy staveb. Zajišťujeme subdodávky prací pro územní plánování – vypracování plánu krajiny, územního systému ekologické stability, přeměny přírodního prostředí na prostředí vzniklé zásahem člověka.

Subdodávky prací pro územní plánování


PODSTRÁNKY

Projekty pro dotace

Projekty pro dotace
Projekty tvorby a ochrany krajiny pro získání dotací z programu ministerstev a EU

Projekty pro krajinu

Projekty pro krajinu
Projekty, studie, posudky, subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy
Odborné služby v oblasti pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
ARVITA P spol. s r.o.
www.arvita.cz
Adresa

Adresa

Příčná 1541
Otrokovice 765 02

arvita@arvita.cz
+420 577 938 161


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha