Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny

ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín

Projekční činnost, projektování v oblasti obnovy, tvorby krajiny

Projekty tvorby a ochrany krajiny pro získání dotací z programu ministerstev a EU

Projekční a poradenskou činnost v oboru krajinářské architektury poskytuje Arvita P, spol. s r.o., která zpracovává projekty v oblasti ochrany a tvorby krajiny pro obce, pozemkové a krajské úřady, ale rovněž pro soukromé investory. Věnujeme se projektům pro získání dotací z programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programů Evropské Unie.

Projekty zařazené do dotačních programů

Dotované projekty na vybudování malých vodních ploch

V oblasti tvorby a ochrany krajiny připravujeme pro města, obce i soukromé investory projekty na vybudování malých vodních ploch, mokřadů, tůní, biotopů, na které lze získat dotace z fondů Evropské Unie v Operačním programu Životní prostředí OPŽP.

Projekty malých vodních ploch z dotací EU, ministerstev


Příprava projektů ochrany a tvorby krajiny zařazených do dotačních programů

Finanční prostředky z fondů EU, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství na ochranu a zlepšování životního prostředí lze čerpat i na projekty pro vybudování remízků, sadů, biocenter, větrolamů, biokoridorů či vysazování stromových alejí. Zkrášlete krajinu obcí, okrajových částí měst i soukromých pozemků na základě dotovaného projektu.

Dotované projekty ochrany a tvorby krajiny


PODSTRÁNKY

Projekty pro dotace

Projekty pro dotace
Projekty tvorby a ochrany krajiny pro získání dotací z programu ministerstev a EU

Projekty pro krajinu

Projekty pro krajinu
Projekty, studie, posudky, subdodávky v oblasti ochrany přírody a krajiny

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy
Odborné služby v oblasti pozemkové úpravy, majetkoprávní vztahy k půdě
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA ARVITA P spol. s r.o. Projekty pro obnovu krajiny Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
ARVITA P spol. s r.o.
www.arvita.cz
Adresa

Adresa

Příčná 1541
Otrokovice 765 02

arvita@arvita.cz
+420 577 938 161


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha