TESPRA Hodonín, s.r.o.
Technické služby a sběrný dvůr


Hlavními obory činnosti firmy TESPRA Hodonín, s.r.o. - Technické služby a sběrný dvůr - je sběr, svoz a likvidace odpadu a kompletní odpadové hospodářství. Zajišťujeme péči o veřejnou a soukromou zeleň a také provádíme opravy a údržbu veřejných nebo soukromých komunikací.

Nakládání s odpady - sběr, svoz a likvidace odpadu - je nosnou činností naší společnosti. Pro obce a města svážíme směsný komunální odpad podle pravidelného harmonogramu. Postaráme se o ekonomický svoz tříděných odpadů z nádob i pytlových systémů z obcí nebo bioodpadu z nádob. Vyvážíme sběrné dvory včetně nebezpečných odpadů a pneumatik a zajistíme mobilní sběry nebezpečných odpadů v menších obcích. Na objednávku přistavíme a vyvezeme velkoobjemové kontejnery a zapůjčíme odpadové nádoby.

V oblasti obsluhy podnikatelských subjektů zajišťujeme vývozy velkoobjemových kontejnerů a nebezpečných odpadů. Na základě dohody můžeme firmám a podnikatelům vypůjčit odpadové nádoby - četnost vývozu taktéž záleží na domluvě. U separovaných odpadů možnost různých variant skladování před jejich odvozem - ekonomická řešení.

Naše firma také provozuje technické služby. Oddělení údržby komunikací provádí opravy výtluků obalovanou směsí, čištění a opravy dešťových vpustí a dešťových žlabů, pokládku obrubníků, dláždění chodníků a opravy špatně položených starých dlažeb nebo opravy chodníků litým asfaltem a další práce. Postaráme se i o úklid komunikací - strojové čištění vozovek, chodníků a zametání a ruční úklid veřejných prostranství.

Úsek údržby zeleně se pak postará o terénní úpravy pozemků nebo založení trávníku. Poseká parkový nebo luční porost, pokácí stromy a zajistí odborný řez dřevin a tvarování živých plotů. Mechanicky nebo chemicky likvidujeme náletové dřeviny a zajistíme běžnou údržbu, jako je shrabání listí, zalévání, odplevelení a okopávka. Vysazujeme keře, živé ploty, stromy a květinové záhony.

Provozujeme také sběrný dvůr, kam mohou obyvatelé města Hodonín zdarma odevzdávat odpady (ne pneumatiky a stavební suť) i vysloužilé elektrospotřebiče, žárovky a baterie. Pro podnikatele jsou služby sběrného dvora zpoplatněny.

Kompletní odpadové hospodářství pro obce, města a firmy na Hodonínsku

Kompletní odpadové hospodářství pro obce, města a firmy na Hodonínsku

Svoz a likvidace komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a bioodpadu

Svoz a likvidace komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a bioodpadu

Zajišťujeme péči nejen o soukromou, ale i veřejnou zeleň

Zajišťujeme péči nejen o soukromou, ale i veřejnou zeleň

Postaráme se o opravy a údržbu veřejných a soukromých komunikací a chodníků

Postaráme se o opravy a údržbu veřejných a soukromých komunikací a chodníků

Slogan:

Spolehlivý partner pro odpady a další služby komunální oblasti

Štítky:

Sběr, svoz, odpad, Hodonín, likvidace, oprava komunikací, provoz technických služeb, údržba zeleně

PODSTRÁNKY

Sběrný dvůr Hodonín

Sběrný dvůr Hodonín
Sběr a třídění odpadů ve Sběrném dvoře Hodonín, služby odpadového hospodářství

Údržba zeleně Hodonín

Údržba zeleně Hodonín
Údržba veřejné zeleně, terénní úpravy, květinová výsadba, péče o travní plochy

Úklid a oprava komunikací Hodonín

Úklid a oprava komunikací Hodonín
Čištění, úklid a opravy pozemních komunikací firmou TESPRA Hodonín, s.r.o.
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Sběrný dvůr – bezplatné ukládání odpadů pro občany města, zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů

Sběrný dvůr – bezplatné ukládání odpadů pro občany města, zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů
Ve sběrném dvoře TESPRA Hodonín mohou občané města Hodonína bezplatně odložit nejen odpady, ale také vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky i baterie. Stavební suť a pneumatiky ukládáme za poplatek.

Zajištění odpadového hospodářství pro obce, města a podnikatelské subjekty

Zajištění odpadového hospodářství pro obce, města a podnikatelské subjekty
O kompletní odpadové hospodářství pro obce, města i podnikatelské subjekty na Hodonínsku se postará firma TESPRA Hodonín. Zajistíme svoz, sběr a likvidaci odpadu.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TESPRA Hodonín, s.r.o. Technické služby a sběrný dvůr
WEBOVÁ STRÁNKA
TESPRA Hodonín, s.r.o.
www.tespra-hodonin.cz
Adresa

Adresa

Velkomoravská 3652/91
Hodonín 695 01

info@tespra-hodonin.cz
+420 518 397 111


Najdete nás také zde:

ARES
captcha