Sběr a třídění odpadů ve Sběrném dvoře Hodonín, služby odpadového hospodářství

TESPRA Hodonín, s.r.o. - Technické služby a sběrný dvůr poskytuje městům, obcím, firmám spolehlivé služby v oblasti odpadového hospodářství. Nejen že provozujeme sběr a třídění odpadů, odebíráme nefunkční elektrospotřebiče, baterie, akumulátory, zářivky, ale v našem sběrném dvoře také prodáváme odpadové nádoby.

Nakládání s odpady, sběr, svoz a likvidace odpadu v Hodoníně

Bezplatné odkládání odpadů pro občany Hodonína, suť a pneumatiky za poplatek

Občané města Hodonína mohou odkládat v hodonínském sběrném dvoře bezplatně odpady, kromě stavební suti a pneumatik, jejichž poplatky jsou uvedeny na našich webových stránkách. Obsluha sběrného dvora nezajišťuje vykládku odpadů, ani neposkytuje k vyložení odpadů žádné nářadí. Pro podnikatelské subjekty a občany okolních obcí jsou služby Sběrného dvora v Hodoníně zpoplatněny dle platného ceníku.

TESPRA Hodonín, s.r.o. - Technické služby a sběrný dvůr


Nakládání s odpady pomocí vlastní svozové techniky ve Sběrném dvoře Hodonín

Hlavní náplní Sběrného dvora v Hodoníně je nakládání s odpady pomocí vlastní svozové techniky, kterou zajišťujeme svoz běžných druhů komunálních odpadů z obcí a od podnikatelských subjektů. Přijímáme i nebezpečné odpady na základě ohlašovacího listu o přepravě nebezpečných odpadů - OLPNO.

Nakládání s odpady pomocí vlastní svozové techniky


PODSTRÁNKY

Sběrný dvůr Hodonín

Sběrný dvůr Hodonín
Sběr a třídění odpadů ve Sběrném dvoře Hodonín, služby odpadového hospodářství

Údržba zeleně Hodonín

Údržba zeleně Hodonín
Údržba veřejné zeleně, terénní úpravy, květinová výsadba, péče o travní plochy

Úklid a oprava komunikací Hodonín

Úklid a oprava komunikací Hodonín
Čištění, úklid a opravy pozemních komunikací firmou TESPRA Hodonín, s.r.o.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TESPRA Hodonín, s.r.o. Technické služby a sběrný dvůr
WEBOVÁ STRÁNKA
TESPRA Hodonín, s.r.o.
www.tespra-hodonin.cz
Adresa

Adresa

Velkomoravská 3652/91
Hodonín 695 01

info@tespra-hodonin.cz
+420 518 397 111


Najdete nás také zde:

ARES
captcha