ILABO, spol. s r.o.
Laboratorní technika Kyjov
Automatické a manuální přístroje GERHARDT pro destilaci mineralizačních roztoků

Jako výhradní distributor automatických přístrojů GERHARDT dodáváme českým i slovenským laboratořím automatické přístroje na extrakci, hydrolýzu, mineralizaci a destilaci. Výkonné destilační systémy GERHARDT jsou efektivním řešením pro rychlou destilaci mineralizačních roztoků a jiných vzorků vodní parou.

Vapodest - destilační systém nejvyšší řady s integrovaným titrátorem

Destilační systémy GERHARDT pro mineralizaci, extrakci, hydrolýzu a destilaci vodní parou

Od prověřeného výrobce GERHARDT dodáme laboratořím spolehlivé automatické přístroje pro hydrolýzu, mineralizaci –kjeldalizaci, extrakci a destilaci vodní parou. Nechybí ani další přístroje GERHARDT pro stanovení vláknin, dusíku dle Dumase, třepačky, topné plotýnky či rychlosušičky skla.

Destilační systémy GERHARDT


Automatická destilace vodní parou výkonnými přístroji VAPODEST

Automatickou destilaci vodní parou docílíte špičkovými přístroji VAPODEST od výrobce GERHARDT, které přesně stanoví dusík, proteiny, fenol, alkohol, těkavé kyseliny, SO2 a další parametry. Destilační systémy pro okamžitou destilaci vodní parou dodáváme včetně skleněných baněk různého objemu.

Přístroje VAPODEST pro automatickou destilaci vodní parou


Klasická destilace vodní parou pomocí Kjeldahl skleněnou destilační aparaturou

Skleněná destilační aparatura GERHARDT zahrnuje ohřevné vícemístné topné zařízení, kjeldalizační baňky o objemu,50, 100, 250, 500 a 750 ml, dále stojan a jiné potřebné zařízení. Seznamte se blíže s naší nabídkou výkonných destilačních systémů na webu ilabo.cz

Kjeldahl skleněná destilační aparaturaLaboratorní mlýny FRITSCH

Laboratorní mlýny FRITSCH

Laboratorní mlýny FRITSCH k rozmělnění materiálů různých tvrdostí

Destilační jednotky GERHARDT

Destilační jednotky GERHARDT

Automatické a manuální přístroje GERHARDT pro destilaci mineralizačních roztoků

pH metry SENTRON

pH metry SENTRON

pH metry SENTRON k měření pH hodnot pomocí tranzistorových elektrod ISFET