VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.


Kubišova 1172, Třebíč 674 01

Služby:
-čistírna odpadních vod (ČOV).

Další kontakty:
-stálá služba /dispečink/, nahlašování poruch
tel.568846253
-zákaznické oddělení
/reklamace/
tel.568899141
-útvar zásobování /mtz/
tel.568899140
-provoz vodovodu a kanalizace
tel.568899152.

Pracovní doba:
-po-pá 6-14 (kromě
nepřetržitých provozů
úpraven vody, čistíren
odpadních vod a dispečinku)
-st 6-17 (úřední hodiny,
stížnosti, žádosti).

Činnost a služby:
-komplexní provozování vodovody a kanalizace včetně
zdrojů, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodovodních a
kanalizačních sítí, dezinfekce, provozní kontroly, instalace vodoměrů
-laboratorní a technologické práce včetně zajištění veškerých rozborů vod (laboratoře s osvědčením ASLAB Praha), poradenská činnost v oblasti úpravy, dezinfekce a kontroly jakosti vody
-pohotovostní a poruchová služba včetně řízení oblastním vodárenským dispečinkem, vyhledávání a odstraňování poruch, náhradní zásobování pitnou vodou, vyhledávání podzemních sítí
-inženýrská, projektová a revizní činnost včetně
přípravy a realizace staveb, zajištění jejich zkušebního provozu
-veškeré ostatní činnosti a speciální služby v oboru
vodovodů a kanalizací, zemní práce, doprava, speciální
čistící tlakové zařízení.

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Okres: Třebíč
Stát: Česká republika
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: nad 1000 zaměstnanců
Obrat: 5 000 tis. - 10 000 tis. Kč

Další produkty a služby
  • montáž vodovodní přípojky, čištění a sanace potrubí, čištění vodovodů a kanalizací, regenerace kopaných studní, kvalita vody, dodávka vody

Jsme autoškola působící v Benešově s více jak 7-letou tradicí. Nabízíme individuální přístup a skvělé ceny pro všechny, kteří si chtějí udělat řidičský průkaz na různé typy vozidel.

Související články
Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod
Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Úprava vody pro zdraví a komfortní život
Úprava vody pro zdraví a komfortní život

Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Tvoří asi 70% lidského těla a podstatnou část celé planety Země. Jsou na ní závislé všechny známé formy života a pro zdraví člověka i přírody je podstatné přijímat vodu kvalitní. Ta se ale musí většinou nejprve nějak získat. Úprava vody a úprava pitné vody je tedy velmi užitečnou, a v dnešní době by se dalo říct snad až nepostradatelnou, službou.


Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní
Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.


Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací
Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.