Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice

CZKOdvádění a čištění odpadních vod

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí se primárně zaměřuje na zabezpečení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod sdružených obcí. Mezi naše další služby patří zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, zajištění kvality dodávané vody, ochrana životního prostředí či stanovování výše vodného a stočného. V současné době máme ve správě 725, 238 km vodovodních sítí a 276, 492 km kanalizací, 14 čističek odpadních vod, pět úpraven vod a 3 odkyselovací stanice.
Sídlíme na adrese 17.listopadu 138/14, Boskovice.

Svazek vodovodů a kanalizací, služby:

- zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod sdružených obcí
- rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV
- provoz čističky odpadních vod, úpravny vod a odkyselovací stanice
- zajištění kvality dodávané vody
- zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období
- ochrana životního prostředí.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog firem:    

Vodárenství

,  
Štítky:

zásobování vodou, odvádění, čištění odpadních vod, Boskovice, kanalizací, čističky, sítí, vodné