Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice


Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí se primárně zaměřuje na zabezpečení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod sdružených obcí. Mezi naše další služby patří zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, zajištění kvality dodávané vody, ochrana životního prostředí či stanovování výše vodného a stočného. V současné době máme ve správě 725, 238 km vodovodních sítí a 276, 492 km kanalizací, 14 čističek odpadních vod, pět úpraven vod a 3 odkyselovací stanice. Sídlíme na adrese 17.listopadu 138/14, Boskovice.

Realizujeme zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod sdružených obcí, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV, provoz čističky odpadních vod, úpravny vod a odkyselovací stanice, zajištění kvality dodávané vody a koncepce rozvoje a obnovy vodovodů kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení.

Dále stanovování výše vodného a stočného na příslušné období, ochrana životního prostředí a rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

V dobrovolném svazku se nachází 76 členských obcí

V dobrovolném svazku se nachází 76 členských obcí

Řešíme zásobování vody, čištění a odvádění odpadních vod

Řešíme zásobování vody, čištění a odvádění odpadních vod

Dbáme na ochranu životního prostředí, řešíme kvalitu vody v ochranných pásmech

Dbáme na ochranu životního prostředí, řešíme kvalitu vody v ochranných pásmech

Zajistíme zdroje pro rekonstrukci, výstavbu vodovodů

Zajistíme zdroje pro rekonstrukci, výstavbu vodovodů

Slogan:

Zásobování vodou a čištění odpadních vod

Katalog firem:

Vodárenství

,

Štítky:

zásobování vodou, odvádění, čištění odpadních vod, Boskovice, kanalizací, čističky, sítí, vodné

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Zásobování vodou, čištění a odvádění odpadních vod pro obce a zařízení

Zásobování vodou, čištění a odvádění odpadních vod pro obce a zařízení
Odvádění, čištění odpadních vod a komplexní zásobování vodou pro sdružené obce a města zabezpečuje Dobrovolný svazek vodovodů a kanalizací z Boskovic.

Zajištění kvality dodávané vody, čištění a odvádění odpadních vod

Zajištění kvality dodávané vody, čištění a odvádění odpadních vod
Kvalitní zásobování a dodávání pitné vody, úprava vod, stanovení vodného a stočného, čištění a odvádění odpadních vod, správu sítí vykonává Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
WEBOVÁ STRÁNKA
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
www.svazek-boskovice.cz
Adresa

Adresa

17.listopadu 138/14
Boskovice 680 01

tioka@svazekvak.cz
+420 516 452 527


Najdete nás také zde:

ARES
captcha