M - SILNICE a.s.

CZKM - SILNICE a.s.

Společnost M - SILNICE a.s. je specialistou v oblasti dopravních staveb. Více jak šedesát let realizujeme výstavbu a rekonstrukce všech typů liniových dopravních staveb, dálnic, silnic I. třídy, odstavných ploch, parkovišť a také lesních cest. Dále se zaměřujeme na výstavbu prefabrikovaných i monolitických mostů, občanské i průmyslové stavby, včetně inženýrských sítí a kompletních terénních úprav. Do našeho portfolia rovněž patří betonárny, obalovny a lomy. Sídlo firmy naleznete na adrese Husova 1697, Pardubice a sídlo ředitelství se nachází na ulici Resslova 956/13, Hradec Králové.

Stavební činnost, výstavba, rekonstrukce:
- dopravní stavby
- liniové dopravní stavby
- dálnice, silnice I. třídy
- odstavné plochy a parkoviště
- polní a lesní cesty
- prefabrikované i monolitické mosty.

Další stavební činnost:
- občanské a průmyslové stavby
- inženýrské sítě
- vodohospodářské stavby, poldry a kanalizace
- montáž ocelových konstrukcí.

Obalovna, výroba, dodávka:
- živičné směsi.

Betonárna, výroba, dodávka:
- beton, betonu
- betonové směsi.

Lom, těžba, dodávka:
- drcené kamenivo.


Katalog firem:    

Cihly, kámen, cement, písek

,  

Inženýrské sítě

,  

Dopravní stavby

,  

Nová nebytová výstavba

,  

Průmyslové stavby

,  

Vodohospodářské stavby

,  

Ocelové konstrukce a kovové schody

,  

Asfaltové výrobky

,  

Kámen

,  
Štítky:

dopravní stavby, silnice, dálnice, parkoviště, cesty, výstavba, obalovna, betonárna, Hradec Králové