Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

CZKZákladní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. zajišťuje dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. Naše organizace poskytuje vzdělání ve více formách, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální. Dále nabízíme navazující jednoleté či dvouleté středoškolské vzdělávání v Praktické škole.

Základní škola, ZŠ:
- základní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- vzdělávání v malém kolektivu 6 až 8 žáků
- 1. a 2. stupeň
- školní vzdělávací program Cestou necestou I.

Základní škola praktická, ZŠP:
- základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením
- školní vzdělávací program Cestou necestou II.

Základní škola speciální, ZŠS:
- základní vzdělávání dětí se zdravotním postižením, jehož součástí je středně těžké až těžké mentální postižení
- školní vzdělávací program Cestou necestou III.

Praktická škola jednoletá, PŠ:
- vhodná pro žáky s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené, speciální nebo se z vážných zdravotních důvodů nemohou vzdělávat na jiném typu školy
- školní vzdělávací program Cestou necestou V.

Praktická škola dvouletá, PŠ:
- navavazuje na základní vzdělávání žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální nebo v základní škole praktické
- vzdělávací program Cestou necestou IV.

Další služby:
- Speciálně pedagogické centrum SPC (speciální pedagogické, sociální a psychologické poradenství)
- sociálně terapeutické dílny
- denní stacionář, sociální služby.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. sídlí na adrese Komenského 432, Pardubice - Pardubičky.


Katalog firem:    

Psychologické poradenství

,

Střední školy a odborná učiliště

,

Základní školy

,
Štítky:

základní škola, praktická škola, Pardubice, vzdělávání dětí se zdravotním postižením, ZŠ