Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.

CZKNaše společnost je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody, specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla.

Vyhledáváme, budujeme a rekonstruujeme zdroje podzemní vody a vrtáme studny.

Našim zákazníkům také nabízíme zhotovování výměníků primárního okruhu sloužícího odběru tepla ze zemské kůry pro tepelná čerpadla systému země - voda a také vrtů pro tepelná čerpadla.

Vrtné práce rovněž zahrnují prohlubování a rekonstrukce stávajících studní vrtem, technologické vrty, prorážky do podzemních objektů a podzemních staveb, mostních pilířů a stavebních konstrukcí, opravy a rekonstrukce starých vrtů i odstranění a likvidace zhavarovaných vrtů.

Námi prováděné činnosti zahrnují hydrogeologii, hydrogeologické průzkumné práce, hydrogeologické mapování, hydrogeologické modelování, konstrukce speciálních hydrogeologických map, vyhodnocování kvality vod v návaznosti na platnou legislativu a komplexní monitoring podzemních i povrchových vod.

Dále pak geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie a ložiskové geologie.

V případě zájmu o naše služby se s námi neváhejte spojit.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,

Studnařské práce

,

Zemní a výkopové práce

,