INECO průmyslová ekologie s.r.o.


náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Naše firma INECO průmyslová ekologie s.r.o. Vám nabízí tyto služby:

Autorizované měření emisí
Akreditované měření emisí

Měření emisí provádíme u veškerých vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění.

Autorizované a akreditované zkoušky.
Měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší.
Stanovení rychlosti proudění, objemového toku a vlhkosti plynu v potrubí
Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek
Vzorkování aerosolu pro stanovení těžkých kovů
Těkavé organické sloučeniny (VOC, TOC, celkový organický uhlík TOC
Anorganické látky HCl, HF, Cl, F, HBr, H+, amoniak, fenol, formaldehyd, kyselina mravenčí sirovodík, sirouhlík apod.

Autorizované zkoušky:
Stanovení tmavosti kouře, stavové veličiny plynů (teplota, tlak, vlhkost), koncentrace kyslíku, CO2.

Měření imisí včetně realizace opatření pro snížení prašnosti.
Prašný spád.
Polétavý prach.

Měření pracovního prostředí.

Měření prašnosti, chemických látek, hluku, vibrací, mikroklimatických podmínek, osvětlení.

Akreditovaná měření mimo pracovní prostředí.

Stavební akustika vč. zpracování projektové dokumentace, zpracování hlukových studií, návrhy protihlukových úprav včetně realizace.

Akreditované odběry a rozbory v oblasti vod
(pitné vody, odpadní vody, bazénové vody, povrchové i podzemní vody), rozbory vody ke koupání - bazény, koupaliště, plovárny, sauny, rehab. zařízení, vířivky, lázně.

Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie, zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, rozptylové studie, odborné posudky, zpracování dokumentace EIA a oznámení záměru, měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik, stanovení účinnosti odlučovacích procesů, výpočty poplatků zdrojů znečišťování ovzduší, ISPOP, IRZ, provozní evidence, komplexní služby v ochraně ovzduší a životního prostředí, zastupování v případě kontroly orgánů státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vypracování komplexní žádosti o provoz zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., změna zdroje, stavba zdroje, služba externího ekologa apod.

Přesto že jsme firma ze Dvora Králové nad Labem, měření emisí a všechny další naše služby využívají zákazníci z celé České republiky.

IČ: 27487270
DIČ: CZ27487270
Okres: Trutnov
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: info

Rozbor vody pitné, odpadní i té ke koupání - Dvůr Králové

Rozbor vody pitné, odpadní i té ke koupání - Dvůr Králové

Rozbor vody, tedy zjištění kvality a nezávadnosti vody je důležitý v mnoha ohledech. Pozor na složení vody si musíme dávat nejen v případě vody pitné, hlídat ho musí také nejrůznější továrny produkující odpadní vody, ale i provozovatelé koupališť. Jak ale zjistit, zda je voda kvalitní a neobsahuje nežádoucí látky? Pomůže vám rozbor vody, který vám nabízíme ve společnosti INECO průmyslová ekologie. Když se řekne rozbor vody, většina z nás si vybaví rozbor vody pitné. I my vám samozřejmě tento rozbor vody nabízíme. Víme totiž, jak nebezpečná může nekvalitní voda být, a chceme, abyste včas předešli všem komplikacím. Zajistíme pro vás rozbor vody ze studní, vrtů i veřejných vodovodů. Využít ho tak můžete jako soukromníci, k dispozici jsme ale i podnikatelům, obcím a městům. V případě, že vaše firma produkuje odpadní nebo technologické vody, bude se vám rozbor vody od společnosti INECO průmyslová ekologie také hodit. Zajistíme akreditované rozbory vzorků vody splňující všechny legislativní předpisy a nařízení. Přesně tak zjistíme, jaké látky odpadní voda obsahuje, a vystavíme vám potřebné dokumenty. Při rozborech vody ale nezapomínáme ani na provozovatele koupališť a bazénů. Také v tomto případě provedeme všechny potřebné rozbory vody a zjistíme veškeré údaje od složení vody až po obsah sinic. Majitelé přírodních koupališť, bazénů, i dalších rekreačních zařízení tak budou mít jistotu, že splňují všechny předepsané normy. Rozbory vody, které vám v naší společnosti nabízíme, zkrátka odhalí vše, na co si vzpomenete. Kvalitu a složení jakékoli vody tak budete mít dokonale pod kontrolou.


INECO - Autorizovaná akreditovaná měření emisí

INECO - Autorizovaná akreditovaná měření emisí

Firma INECO provádí autorizované a akreditované měření emisí. Autorizované měření emisí: - tuhé znečišťující látky - koncentrace těkavých organických sloučenin - polyaromatické uhlovodíky - anorganické látky - prašný spad - polétavý prach..... Měření emisí provádíme u malých, středních i velkých zdrojů znečištění - nejen tam, kde je zákonem uloženo sledování a měření ovzduší, ale i tam, kde je důvodné podezření , že jsou povolené limity emisí v ovzduší překračovány. Autorizované měření emisí nabízíme včetně dlouhodobého monitoringu, s následným návrhem a realizací opatření pro snížení hodnot prašnosti. K našim autorizovaným a akreditovaným měřením nabízíme výpočty poplatků za znečištění ovzduší, odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie, rozptylové studie , odborné posudky a další.


Autorizované měření emisí a další ekologické služby (Dvůr Králové)

Autorizované měření emisí a další ekologické služby (Dvůr Králové)

Vlastníte či provozujete zdroj znečišťování ovzduší? Potřebujete si nechat provést autorizované měření emisí, které je ze zákona povinné? Společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o. vám změří emise všech znečišťujících látek v ovzduší. Naši pracovníci jsou pravidelně vzděláváni, aby kvalita jejich práce vedla k absolutní spokojenosti zákazníků. Všechna měření provádíme na základě autorizace Ministerstva životního prostředí a zákona o ochraně ovzduší. Měření emisí provádíme u všech typů znečišťování ovzduší, jako jsou veškeré průmyslové výrobny, kotelny, spalovací zdroje, slévárny, lomy, štěrkovny, dřevozpracující průmysl, lakovny, impregnovny, laminovny, brusírny, galvanizovny, svařovny, kovárny, sklářské provozy, textilní provozy a další. Prostřednictvím měření odhalíme hodnoty následujících veličin: - Tuhé znečišťující látky (TZL) - Plynné škodliviny (CO, NOx, SO2) - Obsah O2, CO2 - Hmotnostní koncentrace šestimocného chromu CrVI+ - Těžké kovy (As, Cd, Be, Cr, Co, Ni, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, Al, Hg, CrVI+) - Koncentrace těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík (TOC) - Organické látky (VOC) - Amoniak, sirovodík, sirouhlík - Anorganické sloučeniny chloru Cl-, chlorovodíku HCl - Anorganické sloučeniny fluoru F-, fluorovodíku HF - Těkavé organické látky – identifikace jednotlivých sloučenin VOC - Silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ - Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN- - Fenol, formaldehyd, kyselina mravenčí - PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky - Stanovení tmavosti kouře metodou dle Riengelmanna a Bacharacha V případě překročení emisních limitů vám naši zaměstnanci ochotně navrhnou řešení problému. Našim cílem je optimalizace vypouštěných emisí a optimalizace provozu. Kromě autorizovaného měření emisí provádíme například také měření prašnosti, měření venkovního i vnitřního hluku, měření vibrací, měření vod odpadních, pitných i ke koupání a jiné. Naše služby provádíme na území celé České republiky a důkazem jejich vysoké úrovně je řada stálých a spokojených zákazníků.


Měření hluku, rozbory vody i akustická měření

Měření hluku, rozbory vody i akustická měření

Akreditovaná laboratoř společnosti INECO Průmyslová ekologie nabízí tyto služby: - měření emisí - měření hluku - měření vibrací - měření chemických látek - měření parametrů pracovních prostředí - rozbory vody - akustická měření u staveb INECO nabízí také ekologické poradenství.


Měření emisí, měření hluku i rozbory vody

Měření emisí, měření hluku i rozbory vody

Nabízíme služby autorizované akreditované laboratoře. Provádíme tyto služby: - měření emisí - měření hluku - měření vibrací - měření pracovního prostředí Provádíme rovněž: - rozbory vody - měření akustických vlastností staveb Dále nabízíme související ekologické poradenství.


S námi zvládnete měření emisí  hravě

S námi zvládnete měření emisí hravě

Příjemná vycházka v poklidné přírodě nebo v městské džungli se neobejde bez nevítaného společníka – emisí. Ty vládnou světu, a proto není divu, že se jejich stav musí kontrolovat a usměrňovat. Že nevíte jak na měření emisí ? Využijte služeb naší firmy INECO a my se o všechno postaráme za vás. Nabízíme autorizované měření emisí pro firmy i fyzické osoby. Měření emisí je prováděno dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Můžeme ho provádět díky autorizaci, kterou nám udělilo Ministerstvo životního prostředí. Provádíme měření emisí z nejrůznějších zdrojů: - Tuhé znečišťující látky (TZL) - Plynné škodliviny (CO, Nox, SO2) - Amoniak, sirovodík, sirouhlík - Těžké kovy (As, Cd, Be, Cr, …) - A mnoho dalších… Věděli jste, že provozovatelé znečišťování ovzduší mají zákonnou povinnost provádět autorizovaná měření emisí? Kontrolu znečišťování ovzduší proto musí provádět nejrůznější podniky jako slévárny, dřevozpracující průmysl, lakovny, brusírny, textilní provozovny, sklářské provozovny a spousta dalších. Neohrožujte svůj podnik a nezatěžujte ovzduší, nechte si provést odborné měření emisí. Firma INECO vám pomůže.


Autorizované měření emisí - INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Autorizované měření emisí - INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Akreditované a autorizované měření emisí je naší tradiční činností, kterou provozujeme již od roku 1995 pro řadu spokojených zákazníků na území celé České republiky. Za dobu našeho působení v dané problematice jsme získali velké množství zkušeností a jsme schopni našim novým i stálým zákazníkům poskytovat veškeré ekologické služby na vysoce kvalitní a odborné úrovni. Což dokládá množství našich spokojených zákazníků. Naše měřící skupina emisí a imisí pro vás provede akreditovaná a autorizovaná měření emisí ze všech typů zdrojů znečišťujících ovzduší v oblasti strojírenství, chemického, keramického, dřevařského i textilního průmyslu. Dále provádíme měření emisí z kotelen, sléváren, obaloven živičných směsí, tryskačů, lomů, štěrkoven, lakoven, impregnoven, laminoven, povrchových úprav, galvanizoven, brusíren, technologií průmyslových výrob, měření účinnosti odlučovacích procesů. V současné době je naše laboratoř schopna provádět měření všech znečišťujících látek daných zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně v ovzduší pro malé, střední a velké zdroje znečištění ovzduší. Všechna měření jsou prováděna výhradně dle ISO a EN norem pro měření emisí v rozsahu: - tuhé znečišťující látky TZL - NOx, SO2, CO, O2, CO2 - TOC, VOC včetně identifikace jednotlivých sloučenin - PAH včetně identifikace jednotlivých sloučenin - anorganické látky (kovy, Cr6+, kyanidy, silné anorganické kyseliny, amoniak, chlór a jeho anorganické sloučeniny, fluór apod.) - formaldehyd, fenol - prašný spad, polétavý prach - vzduchotechnické parametry, regulace vzduchotechnik - stavové veličiny plynů - koncentrace kyslíku a vlhkosti K měření emisí a k činnostem s ním spojeným jsme oprávněny na základě : - Osvědčení o akreditaci č. 261/2010 vydal Český institut pro akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1350 ze dne 22.6.2010 - Osvědčení o autorizaci udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 23.6.2010 pod značkou 1640/780/10/HI Provedeme pro vás profesionální měření emisí s ohledem na váš čas i finanční možnosti. Rádi vám nabídneme jednorázové měření i dlouhodobou spolupráci spojenou s celkovou technickou pomocí a odborným ekologickým poradenstvím. Nabízíme službu externího ekologa a zpracování dokumentací v oblasti ochrany ovzduší – výpočty poplatků ze zdrojů znečištění ovzduší ISPOP, odborné posudky, rozptylové studie, zpracování oznámení záměru, EIA apod.


INECO - autorizované měření emisí, rozbory vody Dvůr Králové

INECO - autorizované měření emisí, rozbory vody Dvůr Králové

INECO průmyslová ekologie s.r.o. sídlící ve Dvoře Králové nad Labem Vám nabízí autorizované i akreditované měření emisí, měření pracovního prostředí, rozbory vody, měření imisí, měření hluku, včetně vypracování odborných posudků. Přesto že naše firma sídlí ve Dvoře Králové nad Labem, naše služby poskytujeme zákazníkům z celé České republiky. Chcete znát množství emisí ve vašem okolí? Potřebujete vypracovat odborný posudek? Neváhejte nás kontaktovat a využít našich dlouholetých zkušeností v oboru.


Odběry a rozbory vod, analýza pitné vody, rozbor vody

Odběry a rozbory vod, analýza pitné vody, rozbor vody

Součástí společnosti Ineco průmyslová ekologie s.r.o.je tým laborantů v zavedené hydroanalytické laboratoři, kteří nabízejí služby v oblasti kvality vod. Problematika pitných a odpadních vod se netýká jen průmyslových závodů, ale i soukromých osob. Pokud potřebujete poradit, jak se zachovat v případě pochybností o kvalitě pitné vody, vlastníte-li čistírnu odpadních vod, nebo septik a potřebujete odběr a rozbor ke stavebnímu nebo kolaudačnímu rozhodnutí v této laboratoři vám ochotně poradí a zařídí vše potřebné. Hydroanalytická laboratoř nabízí své služby i provozovatelům koupališť, í odběry všech druhů vod i jejich akreditované rozbory. Odběry vod provádí vyškolený vzorkař podle platného interního předpisu, vzorek doručí do laboratoře a předá pověřeným laborantkám. V laboratoři vzorek zpracují v rozsahu požadovaném zákazníkem. Rozbory pitné, surové a podzemní vody se provádějí krácené, úplné nebo monitorovací. V rozsahu mikrobiologických, biologických a chemických ukazatelů. Hydroanalytická laboratoř poskytuje odběry a rozbory odpadní a povrchové vody. Analyzují se odpadní vody z čistíren, septiků, a technologických provozů. Vzorky odpadních vod se odebírají podle potřeb zákazníka jako prosté nebo směsné vzorky. Směsné vzorky odpadních vod se odebírají pomocí programovatelného automatického odběrového zařízení v intervalech 2 hodinové, 8 hodinové, 24 hodinové či jiné odběry vzorků dle požadavků zákazníka. Bazénové vody se odebírají ze všech druhů koupališť (umělých a přírodních), bazénů (umělých a koupelových), ze saunových bazénků a z vířivek či vířivých van. Rozbory se také provádějí v mikrobiologickém a chemickém rozsahu. Mezi činnosti hydroanalytické laboratoře patří i odběry a rozbory kapalných a tuhých odpadů, stanovení ukazatelů v teplé vodě, stanovení bakterií rodu Legionella, rychlá analýza povrchových a závlahových vod, monitorovací vrty - identifikace znečišťujících látek. Dále pak zpracování dokumentace odpadového hospodářství, poradenská činnost, nápravná opatření, návrh úpravy vody a hodnocení výsledků rozborů vody. Dále Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti: - autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí - akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší - měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika - autorizované měření emisí - technické měření emisí - akreditované měření emisí - měření prašnosti, měření chemických látek - mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek - rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů - akreditované odběry vody - hlukové studie - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky - zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší - zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší - vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou - zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP - zpracování souhrnné provozní evidence SPE - zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ - zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC - odborné konzultace a poradenství - měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod. - stanovení účinnosti odlučovacích procesů - nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami


Měření prachu, těkavých látek a mikroklima, měření pracovního prostředí

Měření prachu, těkavých látek a mikroklima, měření pracovního prostředí

Zajišťování dobrých pracovník podmínek zaměstnanců by mělo být prioritou každého zaměstnavatele. Společnost Ineco průmyslová ekologie s.r.o. má pro tuto potřebu měřící skupinu pracovního prostředí, která se soustředí na měření pracovních podmínek zaměstnanců v malých i velkých průmyslových firmách z různých druhů odvětví. Jedná se o měření prachu, chemických látek a mikroklimatických podmínek. Tato skupina je od roku 2001 držitelem osvědčení o akreditaci udělené ČIA. Měření prašnosti, chemických látek a mikroklimatických podmínek v pracovním ovzduší provádí měřící skupina dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Měření vnitřního prostředí se provádí dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Celkovou koncentraci aerosolu, kovů a oleje měřící skupina měří nejčastěji v provozech zaměřených na strojírenství (svařovny, brusírny, zámečnické dílny), zpracování kovů: slévárny, svařovny, zámečnické dílny (řezání, broušení, frézování, pájení), lisovny, elektrotechnický průmysl (pájení), textilní průmysl (prádelny, tkalcovny), sklářský průmysl a výroba a zpracování keramiky a porcelánu, stavební průmysl, zpracování dřeva a potravinářský průmysl ( výroba sušených směsí, mlýny, pekárny, zpracování potravin). Mezi měření prachu patří i měření celkové a respirabilní koncentrace prachu včetně stanovení obsahu oxidu křemičitého( kamenolomy, zpracování kamene, těžba a zpracování křemičitého písku, sklářský průmysl, výroba porcelánu a keramiky). Jedním z rizikových faktorů na pracovišti jsou i chemické látky. Měřící skupina pracovního prostředí provádí stanovení těkavých organických látek (aromatické uhlovodíky (styren, toluen, xyleny, benzen) alifatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky (trichloretylen, tetrachloretylen, dichlormetan,…), alkoholy (metanol, etanol, propanol, butanol,..), ketony ( aceton, metyletylketon, cyklohexanon,…), formaldehyd, glykolétery a jejich acetáty, estery kyseliny octové ( etylacetát, butylacetát, etyléter), izokyanáty, akryláty, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty, aminy ( riethanolamin, 2 – aminoethanol), stanovení anorganických látek ( amoniak (chemická a farmaceutická výroba), oxid uhelnatý, uhličitý, siřičitý, oxidy dusíku, sirovodík, ozón, chlor, chlorovodík, silné minerální kyseliny, kovy jejich sloučeniny ( Mn, Fe, Cu, Pb, Zn, Al, Cr, CrVI, Ni, Ti, Mo). Měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v pracovním i vnitřním prostředí se provádí v provozovnách, kde se zpracovávají umělá minerální vlákna. Dále pak v prostorech, kde jsou prováděny stavební, rekonstrukční nebo demoliční práce, které by mohly vést k uvolnění azbestových nebo minerálních vláken. Další činností spadající pod měřící skupinu pracovního prostředí je měření mikroklimatických podmínek. Mikroklimatickými podmínkami se rozumí měření teplot, vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu na pracovních místech. Mikroklimatické podmínky se měří v pracovním i vnitřním prostředí budov. Na základě naměřených údajů zpracuje měřící technik akreditovaný protokol, ve kterém je uveden výpočet tepelné zátěže u jednotlivých profesí, zařazení práce do kategorií z hlediska zátěže teplem a zátěže chladem, posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje, zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonané činnosti a mikroklimatických parametrech na pracovním místě, zpracování režimových opatření pro výkon dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce. Dále Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti: - autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí - akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší - měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika - autorizované měření emisí - technické měření emisí - akreditované měření emisí - rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů - akreditované odběry vody - hlukové studie - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky


Měření hluku a vibrací, osvětlení

Měření hluku a vibrací, osvětlení

Jedním z hlavních oborů, kterým se společnost Ineco průmyslová ekologie s.r.o. zabývá je měření akustického tlaku a vibrací v pracovním i mimopracovním prostředí. Kvalifikovaní pracovníci mají v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a dokonale se orientují v dané problematice. Měření hluku provádí měřící skupina dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku v pracovním prostředí je měřeno na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení. Měření je prováděno pro zjištění hlukové zátěže strojů a také jako technické měření výrobních zařízení uvnitř i vně průmyslových hal. Na základě naměřených hodnot se zpracovávají akreditované protokoly, které slouží ke stavebnímu povolení, kolaudačnímu rozhodnutí a kategorizaci pracovníků. V případě potřeby zpracuje odborný pracovník Návrh na zařazení prací do kategorií dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Měření hluku v mimopracovním prostředí je měření u stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnické a klimatizační jednotky, výtahy, hudební produkce, tepelná čerpadla, kotelny, výměníkové stanice, garážová vrata, dieselagregáty a další.) Měření je prováděno ve venkovních i vnitřních prostorech. Akreditované protokoly vystavené na základě tohoto měření slouží jako podklad kolaudace a hlukové studie. Měření hluku v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb je hluk měřený z výrobních zařízení, průmyslových areálů, ze společenských zařízeních, stravovacích a zábavných zařízeních (restaurace, vinárny, bary, diskotéky, herny, předzahrádky apod.) šířící se do venkovního prostoru k nejbližší obytné zástavbě. Dále do této kategorie patří měření hluku ze stavební činnosti, z běžného provozu provozovny, klimatizace provozovny, hlasových projevů hostů atd. Do kategorie měření hluku se řadí i měření hluku z automobilové, železniční, letecké a lodní dopravy. Měřící technici provádí toto měření jako 24 hodinová měření i krátkodobá porovnávací měření. Měření hluku z dopravy slouží jako podklad pro hlukové studie vyžadované pro stavební povolení, ke kolaudacím komunikací a posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace. Měřící skupina zabývající se měřením hluku zajišťuje i měření vibrací přenášených na člověka při práci s ručním nářadím (elektrické a pneumatické vrtačky, hoblíky, brusky, sbíječky apod.). Dále také měření celkových horizontálních a vertikálních vibrací což jsou vibrace přenášené na pracovníky při řízení dopravních prostředků nebo mechanizovaných strojů (nakladače, traktory, buldozery, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily). Horizontální a vertikální vibrace se na pracovníka přenášejí nejčastěji ze sedadla. Vibrace se měří také v budovách, tyto vibrace jsou nejčastěji způsobeny stavební činností, těžbou v lomech, silniční a železniční dopravou a nebo se šíří ze sousedních provozoven ( např. tiskáren a lisoven).


Autorizované, akreditované, technické měření emisí, ovzduší

Autorizované, akreditované, technické měření emisí, ovzduší

Měření emisí je tradiční činností této společnosti, kterou provádí pro své klienty po celé České republice. Patří v dané oblasti mezi firmy s nejkvalitnějším zázemím, bohatými zkušenostmi a širokou škálou referencí. Co jsou to emise a proč se provádí jejich měření? Emisemi rozumíme uvolňování populantů, které vznikají nejčastěji spalováním, rozumíme jimy výfukové plyny, oxidy dusíku, oxidy síry atd., které negativně ovlivňují kvalitu ovzduší a celkově naše životní prostředí. Ať už jste výrobní společnost, nebo jen provozovatel, ze zákona č.201/2012Sb. „O ochraně ovzduší“ vám vyplývá řada povinností a úkolů. Společnost Ineco průmyslová ekologie vám nabízí profesionální provedení měření emisí, které vám ušetří čas, peníze a možné problémy s úřady. V oblasti emisí nabízíme měření u všech typů zdrojů znečištění ovzduší, účinnosti spalování a odvodu par. Měřící skupina emisí a imisí provádí akreditované měření emisí ze všech typů zdrojů znečišťujících ovzduší v oblasti strojírenství, chemického, keramického, dřevařského i textilního průmyslu. Dále měření z kotelen, sléváren obaloven živičných směsí, tryskačů, lomů, štěrkoven, lakoven, impregnoven, laminoven, povrchových úprav, galvanizoven, brusíren, technologií průmyslových výrob, čerpacích stanic a účinnost odlučovacích procesů. V současné době je laboratoř společnosti Ineco průmyslová ekologie s.r.o. schopna provádět měření všech znečišťujících látek daných zákonem č. 201/2012 Sb. O ochraně v ovzduší pro všechny zdroje znečištění ovzduší. Všechna měření jsou prováděna výhradně dle ISO a EN norem pro měření emisí v rozsahu: - tuhé znečišťující látky - NOx, SO2, CO, O2, CO2 - TOC, VOC včetně identifikace jednotlivých sloučenin - PAH včetně identifikace jednotlivých sloučenin - anorganické látky (těžké kovy, kyanidy, silné anorganické kyseliny, amoniak, chlór a jeho anorganické sloučeniny, fluór apod.) - formaldehyd, fenol - prašný spad, polétavý prach - vzduchotechnické parametry - stavové veličiny plynů - koncentrace kyslíku a vlhkosti K měření emisí a k činnostem s ním spojeným je společnost oprávněna na základě : - Osvědčení o akreditaci č. 261/2010 vydal Český institut pro akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1350 ze dne 22.6.2010 - Osvědčení o autorizaci udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 23.6.2010 pod značkou 1640/780/10/HI


Měření pracovního prostředí Dvůr Králové nad Labem

Měření pracovního prostředí Dvůr Králové nad Labem

Společnost Ineco průmyslová ekologie s.r.o. se sídlem ve Dvoře Králové garantuje svoji kvalitu v průmyslové ekologii tím, že pečlivě sleduje vývoj a je stále o krok před konkurencí. Našim cílem je poskytovat kvalifikované služby na vysoké úrovni. Mezi své služby nabízí měření pracovního prostředí. To zahrnuje měření prašnosti na pracovišti - prach, dým a olejový aerosol. Měření mikroklimatických podmínek – rychlost proudění, teplota a vlhkost. Měření chemických škodlivin – kovy, kyanid, chlor, těkavé organické látky a jiné. Měření hluku v pracovním prostředí – dílen a průmyslových závodů, měření hluku v v komunálním prostředí. Měření vibrací přenášených na ruce pracovníků a měření celkových vibrací. Neváhejte a využijte našich služeb mít čisté pracovní prostředí. Společnost Ineco průmyslová ekologie dále nabízí tyto kvalifikované služby: - měření prašnosti, měření chemických látek - akreditované odběry vody - autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí - akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší - měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika - autorizované měření emisí - technické měření emisí - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky - akreditované měření emisí - mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek - rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů - hlukové studie - zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší - zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP - měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod. - zpracování souhrnné provozní evidence SPE - zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ - zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší - zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC - vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou - odborné konzultace a poradenství - stanovení účinnosti odlučovacích procesů - nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými látkamiDalší produkty a služby
  • převodníky snímačů teploty, bimetalové teploměry, ukazovací a registrační přístroje, tlakové senzory a manometry
  • služby chemické laboratoře, služby fyzikální laboratoře, služby technické laboratoře, služby zemědělské laboratoře, služby zdravotnické laboratoře

METRANS, a.s. Námořní kontejnery prodej pronájem Praha

Související články
Kioskové trafostanice od společnosti S.G. CZ
Kioskové trafostanice od společnosti S.G. CZ

Společnost S.G. CZ se zabývá dodávkou a servisem vysokonapěťových zařízení. Zaměřuje se na dodávky, rekonstrukce a modernizace rozvoden, VN rozvody přípojky, silové i kioskové trafostanice. Ke každému klientovi přistupuje individuálně a nevyhýbá se ani nestandardním řešením.


Rozbory vod Říčany
Rozbory vod Říčany

Z jara rychlostí blesku vstupujeme do léta. Jakmile nastanou vyšší venkovní teploty, už myslíme na koupání. Jenomže u každé říčky, jezera, řeky i potoku potřebujeme nejprve zjistit kvalitu vody. Na rozbory vody v Říčanech jsou specialisté ve společnosti Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. Zde vám provedou rozbory vody ze studny, z vodovodu, ale také kvůli koupání z kdejaké vodní nádrže.


Kotelny pro bytové domy
Kotelny pro bytové domy

Každý dům potřebuje mít zázemí. To samozřejmě tvoří technická místnost, ve které se často nachází i kotel. Týká se to nejenom klasických rodinných domků, které si v kotli zatápí, ale také bytových domů, které potřebují mít opravdu silné kotle přizpůsobené vysokému výkonu. Téma domovních kotelen pro bytové domy zajišťuje firma Maddeo CZ s.r.o., s kompletní realizací.


DK-ELVIS: Autorizované metrologické středisko pro ověřování elektroměrů
DK-ELVIS: Autorizované metrologické středisko pro ověřování elektroměrů

Ověřováním měřidel elektrických veličin se zabývá autorizované metrologické středisko společnosti DK-ELVIS s.r.o.. V dubnu 2016 nám Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělil autorizaci pro ověřování indukčních a statických elektroměrů. Potřebujete ověření svých měřidel? Obraťte se na naše metrologické středisko.