Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

CZKVýzkumný ústav rostlinné výroby

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. je v České republice největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se výzkum nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření. Vedle výzkumné činnosti provozuje VÚRV, v. v. i. i genovou banku a podílí se na výchově studentů formou semestrálních přednášek i seminářů a vedením bakalářských, diplomových a doktorandských prací. Sídlo ústavu se nachází na adrese Drnovská 507/73, Praha 6.

Výzkumný ústav rostlinné výroby:
- aplikovaný výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu a příbuzné obory
- rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob
- udržitelné systémy zemědělského hospodaření
- rostlinná biotechnologie a molekulární biologie
- publikační a vydavatelská činnost
- poradenství.

Výzkum:
- Odbor systémů hospodaření na půdě
- Odbor genetiky a šlechtění rostlin
- Odbor genetiky a šlechtění rostlin
- Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
- Odbor pokusných stanic.

Genová bank:
- banka genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů

Vinice na Karlštejně.

Laboratoř:
- analýz půd a rostlin
- analýz vzorků půd, rostlin, hnojiv a vod
- kvality rostlinných produktů.

Referenční laboratoř:
- pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
- diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům, invazních plevelů a jejich monitoringu.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,
Štítky:

výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu, agroekologie