Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace


Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22
Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem

Základní školu praktickou (ZŠP) navštěvují žáci, kteří potřebují individuální vzdělávání. Výuka žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP ZV - LMP zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola praktická má celkově devět ročníků ve dvou stupních - 1. stupeň: 1. - 5. ročník a 2. stupeň: 6. – 9. ročník.

Základní školu speciální (ZŠS) navštěvují žáci s nedostatečným rozvojem rozumových schopností, kde se jim dostane odborná speciálně pedagogická péče. Žáci se tak lépe dokáží začlenit do společenského života. I tady výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP-ZŠS. Základní škola speciální je desetiletá.

Škola má k dispozici 8 učeben, cvičnou školní kuchyni a jednu učebnu-hernu pro školní družinu, dílnu pro výuku pracovního vyučování, dvě tělocvičny, atletický stadion a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na chodbě v přízemí jsou umístěny dva stoly na stolní tenis.

Škola se nachází v areálu Základní školy J. A. Komenského 1534 v Lysé nad Labem.

Školní družina:
Telefon: 602 522 035

Odloučené pracoviště Milovice - Domov Mladá
Telefon: 702 005 274

Produkty
  • první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, vyučování základních předmětů, zájmové kroužky, školní družina, povinná školní docházka

Nákladní autodoprava Ústí nad Orlicí, přeprava sypkých materiálů, stěhování strojů a zařízení.

Nákladní autodoprava Ústí nad Orlicí, přeprava sypkých materiálů, stěhování strojů a zařízení

Strojírenská výroba, výroba kovových dílců Trutnov, výroba plastů, výkovků a odlitků.

Strojírenská výroba, výroba kovových dílců Trutnov, výroba plastů, výkovků a odlitků

Související články
Základní škola Jana Wericha

Základní škola Jana Wericha

Základní škola Jana Wericha

Tato škola se nachází v Praze, konkrétně v Řepích, kde započala svou dlouholetou praxi v oboru školství v roce 1985. Základní škola Jana Wericha je historické místo, které má rozhodně co nabídnout. Jedná se o plně organizovanou školu, která úzce spolupracuje s celou řadou odborných učitelů. Jejich úkolem je postarat se o každé dítě, dát mu co největší péči a pochopení, ale přitom jej vybavit těmi nejlepšími vlastnostmi a vědomostmi do jejich následné budoucnosti.


Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.


AAA Reklama – výrobce světelné reklamy v Praze

Světelná reklama Praha

AAA Reklama – výrobce světelné reklamy v Praze

Reklama, která je vidět a přitáhne pozornost, je základem úspěšné propagace každé firmy či společnosti. Chcete, aby o vás stávající i potenciální zákazníci věděli a všímali si vás? Pomůže vám k tomu světelná reklama, kterou v Praze vyrábí společnost AAA Reklama. Naše světelné boxy se zářivkovým či LED osvětlením zajistí, že budete nepřehlédnutelní.


Autorizovaný servis hydraulických zařízení a kontejnerových nosičů

CH + S SERVIS, s.r.o.

Autorizovaný servis hydraulických zařízení a kontejnerových nosičů

Servis a opravy včetně dodávky náhradních dílů pro taková zařízení jako jsou například kontejnerové nosiče, hydraulická čerpadla a podobně, musí pramenit od na slovo vzatých odborníků s dlouholetými zkušenostmi a dovednostmi. A tyto podmínky a mnohem víc splňuje firma CH+S SERVIS s.r.o. se sídlem v Praze – Uhříněvsi.


Firemní články
Individuální vzdělávání žáků se specifickými výukovými potřebami i žáků nadaných

Individuální vzdělávání žáků se specifickými výukovými potřebami i žáků nadaných

Základní vzdělání, individuální plán, práce s asistentem pedagoga nebo individuální příprava nadaných žáků v Praktické škole a Základní škole Lysá nad Labem.