Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

O - CONSULT, s.r.o. audit, daně, účetnictví

Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

O - CONSULT, s.r.o.
audit, daně, účetnictví

CZKaudit, daně, účetnictví Liberec

O - CONSULT, s.r.o. audit, daně, účetnictví

Člen Komory auditorů ČR - právnická osoba s osvědčením č. 038 s certifikátem ISO 9001:2008.

Auditorská společnost od roku 1993 zajišťuje pro podnikatele, obce, města a příspěvkové organizace následující služby:

Audit:
- ověřování řádných, mimořádných a
mezitímních účetních uzávěrek
- audit-ověřování účetních závěrek
podnikatelských subjektů
- audit-přezkoumání hospodaření měst a
obcí
- ověřování účetních závěrek neziskových
organizací
- kontrola účetnictví a účetních knih
- kontrola hospodaření
- analýza účetních závěrek a výsledků
hospodaření
- provádění speciálně zaměřených kontrol

Daně:
- daňové poradenství ke všem druhům daní
- zpracování přiznání ke všem druh.daní
- optimalizace daňové povinnosti
- zastupování před správcem daně při
kontrolách daňových subjektů
- daňový audit
- zpracování přiznání k dani z příjmu
daňovým poradcem s odložením termínu
podání

Účetnictví:
- vedení podvojného účetnictví
podnikatelských subjektů
- vedení účetnictví neziskových
organizací
- zpracování účetních závěrek
- zpracování vnitřních účetních směrnic
a účtové osnovy
- zpracování směrnic k provádění
inventarizací a jejich provádění
- zpracování mzdové agendy vč.sociálního
zabezpečení
- zastupování před institucemi ve mzdové
agendě a agendě pojištění
- zpracování konsolidované účetní
závěrky
- stanovení optimálních postupů při
vedení účetnictví podle vnitřních
potřeb účetní jednotky

Ekonomické a daňové poradenství:
- poradenská činnost při založení firmy
vč.vstupních dokumentů
- poradenská činnost při likvidaci firmy
a vlastní likvidace
- převody forem podnikání
- provádění interních školení
zaměstnanců
- zpracování vnitřních účetních předpisů
- stanovení vnitřního oběhu účetních
dokladů
- finanční analýzy a doporučení


Katalog firem:    

Účetní, daňové a auditorské služby

,  
Štítky:

auditor - daňové a ekonomické poradenství, ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví