Obecní úřad Kryštofovo Údolí


Kryštofovo Údolí je jedním z nejznámějších a nejmalebnějších míst Ještědského hřbetu. První písemná zmínka o obci je z roku 1581, kdy byla jedinou hornickou osadou lemberského panství, v níž se dobývalo stříbro. Po 2.svět.válce byla většina obyvatel odsunuta a v kdysi prosperující obci s až 1650 obyvateli, nazývané též Clamovo Švýcarsko, zbyly jen prázdné domy. Ještě v r.1990 zde žilo pouze 145 obyvatel, dnes má obec 300 trvale a zhruba stejný počet rekreačně bydlících obyvatel. Od r.2004 je větší část obce vesnickou památkovou zónou s řadou zachovalých roubených a hrázděných staveb, přičemž nejvýznamnější je raně barokní dřevěný kostel z let 1683-1686 s unikátní výzdobou a s ojedinělou zvonicí. V osadě Novina byl v r.1900 postaven 202m dlouhý, 30m vysoký, do oblouku vedoucí železniční viadukt, dnes technická památka ČR. V posledních letech obec opět žije čilým turistickým ruchem a keramikou a vedle mnoha hospod a penzionů je možné navštívit expozici lidových betlémů, včetně v zimě venku vystaveného monumentálního betlému malíře Josefa Jíry. Od r.2007 můžeme obdivovat jedinečný pohybový vesnický orloj – po Praze a Olomouci třetí orloj v ČR.

Úřední hodiny:
Pondělí: 08 - 11, 30 12, 30 - 16 hodin
Středa: 08 - 11, 30 12, 30 - 17 hodin

Starosta obce:
Ing.Pravoslav Svačinka
Tel: 725 071 046

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obecní úřad  Kryštofovo Údolí
WEBOVÁ STRÁNKA
Obecní úřad Kryštofovo Údolí
www.krystofovoudoli.eu
Adresa

Adresa

Kryštofovo Údolí č.p. 166
Liberec 2 460 02

krystofovo.udoli@volny.cz
+420 722 634 282


Najdete nás také zde:

ARES
captcha