Památník Terezín
národní kulturní památka
Památník Terezín národní kulturní památka

Památník Terezín vznikl jako vzpomínka na národní utrpení desetitisíců lidí v roce 1947. Na popud opětovně obnoveného Československa. Terezín je v ČR jediným zařízením takového druhu.

Můžete si rezervovat prohlídky, prodáváme zde upomínkové předměty, archivace a vzdělávací semináře.
Dále promítáme dokumentární filmy v kinosále Malé pevnosti a Muzea ghetta.

Fotografování a pořizování videozáznamů: povoleno v exteriérech i interiérech, výhradně pro osobní potřebu návštěvníka – v interiérech je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat selfie tyče a stativy, v expozicích také blesk.

Profesionální filmování a pořizování videozáznamů k jiným účelům než pro osobní potřebu: možné pouze na základě zvláštního povolení vedení PT, které je nutno sjednat předem písemnou formou.

Můžete navštívit stálé expozice:
- Terezín 1780-1939
- Malá pevnost Terezín 1940-1945
- Výtvarná expozice Památníku Terezín
- Internační tábor pro Němce, Malá pevnost 1945-1948
- Koncentrační tábor Litoměřice 1944-1945

MAGDEBURSKÁ KASÁRNA:
Stálé expozice:
- Replika vězeňské ubikace z doby ghetta
- Hudba v terezínském ghettu
- Výtvarné umění v terezínském ghettu
- Literární tvorba v terezínském ghettu
- Divadlo v Terezíně.

KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE
Stálá expozice:
- Pohřební obřady v ghettu a ústřední márnice.
Návštěvní dny:
- celoročně každý den od 9 - 17.
Zavírací dny:
- 24.-26.12., 1.1.

KREMATORIUM BOHUŠOVICE:
Stálá expozice:
- Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu.


Malá pevnost:
Zimní čas: listopad – březen 8 – 16:30
Letní čas: duben - říjen denně 8 – 18.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna:
Zimní čas: listopad – březen 9 – 17:30
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.

Krematorium:
Sobota: zavřeno
Zimní čas: listopad – březen 10 – 16
Letní čas: duben - říjen 10 – 18.

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
Zimní čas: listopad – březen denně 9 – 17
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.

Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy:
Zimní čas: listopad – březen 9 – 17:30
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.


Katalog firem:    Muzea, galerie a výstavní síně,  
Štítky: Stálá expozice, malá pevnost, pohřební obřady, muzeum ghetta