Památník Terezín


Památník Terezín vznikl jako vzpomínka na národní utrpení desetitisíců lidí v roce 1947. Na popud opětovně obnoveného Československa. Terezín je v ČR jediným zařízením takového druhu.

Můžete si rezervovat prohlídky, prodáváme zde upomínkové předměty, archivace a vzdělávací semináře.
Dále promítáme dokumentární filmy v kinosále Malé pevnosti a Muzea ghetta.

Fotografování a pořizování videozáznamů: povoleno v exteriérech i interiérech, výhradně pro osobní potřebu návštěvníka – v interiérech je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat selfie tyče a stativy, v expozicích také blesk.

Profesionální filmování a pořizování videozáznamů k jiným účelům než pro osobní potřebu: možné pouze na základě zvláštního povolení vedení PT, které je nutno sjednat předem písemnou formou.

Můžete navštívit stálé expozice:
- Terezín 1780-1939
- Malá pevnost Terezín 1940-1945
- Výtvarná expozice Památníku Terezín
- Internační tábor pro Němce, Malá pevnost 1945-1948
- Koncentrační tábor Litoměřice 1944-1945

MAGDEBURSKÁ KASÁRNA:
Stálé expozice:
- Replika vězeňské ubikace z doby ghetta
- Hudba v terezínském ghettu
- Výtvarné umění v terezínském ghettu
- Literární tvorba v terezínském ghettu
- Divadlo v Terezíně.

KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE
Stálá expozice:
- Pohřební obřady v ghettu a ústřední márnice.
Návštěvní dny:
- celoročně každý den od 9 - 17.
Zavírací dny:
- 24.-26.12., 1.1.

KREMATORIUM BOHUŠOVICE:
Stálá expozice:
- Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu.


Malá pevnost:
Zimní čas: listopad – březen 8 – 16:30
Letní čas: duben - říjen denně 8 – 18.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna:
Zimní čas: listopad – březen 9 – 17:30
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.

Krematorium:
Sobota: zavřeno
Zimní čas: listopad – březen 10 – 16
Letní čas: duben - říjen 10 – 18.

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
Zimní čas: listopad – březen denně 9 – 17
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.

Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy:
Zimní čas: listopad – březen 9 – 17:30
Letní čas: duben - říjen 9 – 18.

Památní Terezín - vzpomínka na oběti druhé světové války

Památní Terezín - vzpomínka na oběti druhé světové války

Památník Terezín vznikl jako vzpomínka na národní utrpení desetitisíců lidí

Památník Terezín vznikl jako vzpomínka na národní utrpení desetitisíců lidí

Terezín je v ČR jediným zařízením takového druhu

Terezín je v ČR jediným zařízením takového druhu

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pořádání seminářů

Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pořádání seminářů

Štítky:

malá pevnost, výtvarná expozice, Magdeburská kasárna

FIREMNÍ ČLÁNKY

Památník Terezín: Vzpomínka na oběti druhé světové války

Památník Terezín: Vzpomínka na oběti druhé světové války
Druhá světová válka je tragickou součástí lidské historie, na kterou by plno lidí radši zapomnělo. Tím, že se o jejích událostech nebude mluvit, se ale vzpomínky na tehdejší dobu nevymažou. Proto by lidé měli vzpomínkám na dobu holocaustu bděle naslouchat, a co možná nejvíce se z děsivé minulosti ...

Památník Terezín, národní kulturní památka

Památník Terezín, národní kulturní památka
Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století. Město, dodnes obklopené masivními valy, leží nedaleko soutoku Labe s Ohří. Terezínská opevnění (Hlavní a Malá pevnost), na svou dobu moderní, postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla v zapomenutí. Teprve v nedávné minulosti ...
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Památník Terezín – severočeský památník obětí nacistického režimu z doby druhé světové války

Památník Terezín – severočeský památník obětí nacistického režimu z doby druhé světové války
Chcete se dozvědět více z historie druhé světové války? Hledáte reálné důkazy o nacistických procesech a násilích na rasových menšinách na našem území?

Krematorium na Židovském hřbitově

Krematorium na Židovském hřbitově
Až neuvěřitelných 30 000 obětí bylo v Krematoriu Židovského hřbitova zpopelněných v letech 1942 – 1945. Připomínku této hrozné doby mohou dnes návštěvníci vidět prostřednictvím stálé expozice.

Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna
Přiblížit kulturní život lidí v židovském ghettu, zavzpomínat na osobnosti této doby a ukázat podmínky, ve kterých vězni žili, se snaží zrekonstruovaná Magdeburská kasárna Památníku Terezín.

Modlitebna – unikátní prostor s nástěnnými malbami a texty

Modlitebna – unikátní prostor s nástěnnými malbami a texty
Neobyčejný dojem na své návštěvníky udělá unikátní prostor modlitebny z doby bývalého židovského ghetty, který je vyzdoben unikátními nástěnnými malbami a texty.

Památník Terezín u Litoměřic – památník židovských obětí z dob nacistické okupace

Památník Terezín u Litoměřic – památník židovských obětí z dob nacistické okupace
Čas od času je třeba si připomenout i temné stránky naší historie, poučit se z chyb. Součástí naší historie je i místo dnešního Památníku Terezín u Litoměřic.

Muzeum ghetta Terezín - vznik v budově bývalé terezínské školy v Památníku Terezín

Muzeum ghetta Terezín - vznik v budově bývalé terezínské školy v Památníku Terezín
Muzeum ghetta je součást Památníku Terezín, vzniklo ve spolupráci s bývalými vězni v tehdejší budově terezínské základní školy. Expozice je věnována životům tehdejších Židů.

Památník Terezín - navštivte národní kulturní památku

Památník Terezín - navštivte národní kulturní památku
Navštivte národní kulturní památku Památník Terezín, který vznikl jako vzpomínka na utrpení z koncentračního tábora pro desetitisíce lidí z roku 1947.

Expozice Památník Terezín - Malá pevnost, věznice pražského gestapa

Expozice Památník Terezín - Malá pevnost, věznice pražského gestapa
Památník Terezín - Národní kulturní památka Vás zve na expozici Malé pevnosti (hlavní sídlo památníku), kde v letech 1940-1945 sloužila jako věznice pražského gestapa.

Koncentrační tábor Terezín a jeho hrůzy připomíná památník - národní kulturní památka

Koncentrační tábor Terezín a jeho hrůzy připomíná památník - národní kulturní památka
Na tuto bolestivou část historie není snadné vzpomínat, avšak jde o události, které by neměly být nikdy zapomenuty. Proto byl v místech bývalého koncentračního tábora zřízen Památník Terezín.

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice na Židovském hřbitově, Terezín

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice na Židovském hřbitově, Terezín
Kolumbárium se nachází vně Velké pevnosti. Zde se uchovávaly ostatky židů, kteří v táboře zemřeli, nebo byli zabiti. Obřadní místnosti jsou dodnes používané ke stejným účelům rozloučení se s mrtvými.

Malá Pevnost Terezín - národní kulturní památka, věznice | Památník Terezín

Malá Pevnost Terezín - národní kulturní památka, věznice | Památník Terezín
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

Terezínské ghetto - modlitebna a replika mansardy přiblíží život v ghettu

Terezínské ghetto - modlitebna a replika mansardy přiblíží život v ghettu
Znáte terezínské ghetto? A víte o tom, že v Terezíně můžete vidět i modlitebnu?

Národní kulturní památka Terezín vás zve k prohlídce koncentračního táboru

Národní kulturní památka Terezín vás zve k prohlídce koncentračního táboru
Ještě jste nenavštívili národní kulturní památku Terezín a rádi byste se dozvěděli více o našich dějinách, které se dotkly celé Evropy?

Památník Terezín připomíná krutou historii dalším generacím

Památník Terezín připomíná krutou historii dalším generacím
Terezín neodmyslitelně patří do našich dějin. A připomínat si historii, i když byla děsivá a krutá, je i v dnešní době velmi důležité.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Památník Terezín
WEBOVÁ STRÁNKA
Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
Adresa

Adresa

Principova alej 304
Terezín 411 55

pamatnik@pamatnik-terezin.cz
+420 416 724 535


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramTwitterARES
captcha