ARTECH spol. s r.o.
Projektová příprava

Společnost ARTECH spol. s r.o. Vám zajistí kompletní projektové a inženýrské činnosti, dále vedení a řízení staveb i ostatní související služby. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti investiční výstavby a nabízíme kvalitu, odbornost a profesionalitu. Spolupracujeme s významnými investory z řad podnikatelských subjektů i veřejného sektoru.

Služby:
- projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
- vedení a řízení staveb, navazující služby včetně procesu EIA, SEA a IPPC
- provádění staveb včetně jejich změn.

Projektová a inženýská činnost:
- návrhy staveb, investiční záměry, rozvojové studie
- technickoekonomické studie, studie proveditelnost
- obstarání průzkumů, posudků, geodetických prací a dalších podkladů
- dokumentace a posudky hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci (IPPC)
- územně plánovací podklady a dokumentace
- dokumentace a inženýrské činnosti k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení
- dokumentace pro provedení stavby, realizační projekty
- autorský dozor projektanta při realizaci stavby
- stavební dozor.

Naše společnost se zaměřuje na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti investiční výstavby, zejména na občanské, průmyslové a dopravní stavby, rekonstrukce budov a obnovy památek.
Pokud Vás zaujala naše nabídka služeb, budeme rádi, když nás oslovíte. Naši provozovnu najdete na adrese Žižkova 152 v Litvínově.


Katalog firem:    

Projektové práce ve stavebnictví

,  

Stavební dozor

,  
Štítky:

projektová a inženýská činnost, návrhy staveb, Litvínov, autorský dozor, stavební dozor, dokumentace