CZK
Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

info@vuhu.cz

Zavolejte nám

Zavolejte nám

+420 476 208 610

Zavolejte nám

Kde nás najdete

tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01

VÚHU a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí.

K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost.

Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná a.s (44, 580 %) a Severočeské doly a.s Chomutov (44, 582 %).

Kromě činností spojených s podporou lomového dobývání se
společnost zaměřuje také na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.


Odbor Geotechnika a hydrogeologie
V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.

V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilitních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací.

Nabízíme odbornou způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie: Ing. Lukáš Žižka, Ph.D. ( tel.: 602 141 038 )

Autorizovaná osoba a Certifikační orgán

Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsířen.

Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice.

Vedoucí útvaru Autorizovaná osoba, Certifikační orgán:
Bc.Drahoslava Kočková ( tel: 702 210 133 )

Odbor Technologických procesů a diagnostiky

Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací. Dále provádí inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Uvedenou problematikou se zabývá již řadu let a disponuje specialisty z dané oblasti a nejmodernější měřicí technikou. Při své činnosti navrhuje i technická řešení směřující ke snížení prašnosti, včetně následných realizací odprášení.

Vedoucí útvaru Technologické procesy a diagnostika: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel: 724 825 767)


Akreditovaná zkušební laboratoř
Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Akreditované činnosti jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
- Laboratoř technické diagnostiky
Technický vedoucí laboratoře:
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. ( tel.: 724 825 767 )
- Laboratoř imisních měření
Technický vedoucí laboratoře:
Ing. David Hirman ( tel.: 724 115 255 )
- Laboratoř testování hornin
Technický vedoucí laboratoře:
Ing. Pavel Schmidt ( tel.: 728 756 864 )
- Laboratoř paliv, odpadů a vod
Technický vedoucí laboratoře:
Ing. Zuzana Strolená ( tel.: 724 966 806 )
Vedoucí odborného ústavu Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Lukáš Anděl ( tel.: 607 670 768 )

moreless
Řešíme problematiku dobývání nerostných surovin

Řešíme problematiku dobývání nerostných surovin

Geotechnika a hydrogeologie na jednom místě

Geotechnika a hydrogeologie na jednom místě

Konzultace v oblasti ekologické likvidace odpadů

Konzultace v oblasti ekologické likvidace odpadů

Ochrana a monitorování životního prostředí

Ochrana a monitorování životního prostředí

Katalog firem

Výzkum a vývoj

Štítky: geotechnika, inženýrská geologie

OBRÁZKY


AKTUÁLNÍ MICROSITE

Laboratorní analýzy a měření pro ochranu životního a pracovního prostředí - VÚHU

Laboratorní analýzy a měření pro ochranu životního a pracovního ...

Společnost VÚHU - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí nabízí kromě řešení problematiky těžby uhlí i laboratorní analýzy a měření pro ochranu pracovního a životního prostředí.

Letecké snímkování Most – obrazová data získaná dronem až do výšky 100 metrů

Letecké snímkování Most – obrazová data získaná dronem až do výšky 100 ...

Potřebujete monitorovat průběh zemních prací z ptačí perspektivy a neznáte žádné odborníky? Výzkumný ústav v Mostě pro vás tohle mile rád zařídí.


Kontakty

VÚHU a.s.
tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01
GPS: 50°30′42.73″ N, 13°38′41.68″ E

50°30′42.73″ N, 13°38′41.68″ E

QR kód firmy VÚHU a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

WEBOVÁ STRÁNKA

VÚHU a.s.
www.vuhu.cz

Adresa

Adresa

tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01

info@vuhu.cz
+420 476 208 610

Kontaktujte nás

captcha

Kde nás najdete

tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01

GPS50°30′42.73″ N, 13°38′41.68″ E

Plánování trasy

tř. Budovatelů 2830/3 Most 43401

Prospekty

Certifikát kvality firmy