Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Středočeské vodárny a.s.
Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Středočeské vodárny, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací, nabízí zákazníkům spolehlivé služby nejen v oblasti zásobování pitnou vodou, ale postará se i o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky na základě smlouvy, instalaci vodoměrů, měření spotřeby a odečty vodoměrů a další užitečné služby související s vodovodní a kanalizační sítí.

Spotřeba vody, odečty vodoměru, faktury na zákaznickém účtu SVAS

Napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci, smluvní vztah

Zájemci o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky se mohou obrátit na naši akciovou společnost Středočeské vodárny. Jsme provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku měst a obcí Praha západ a východ, okresů Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Rakovník. Rádi vám poskytneme poradenství, zajistíme posouzení projektové dokumentace i smluvní vztahy týkající se napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky


Montáž vodoměrů, pravidelné odečty vodoměrů na odběrných místech vody

Naše společnost SVAS provádí pravidelné odečty vodoměrů na odběrných místech vody, které jsou osazeny vodoměry na přípojkách nemovitostí připojených na vodovod pro veřejnou potřebu. V případě zájmu instalujeme nové vodoměry na odběrná místa, nebo vyměňujeme stávající zastaralé vodoměry.

Pravidelné odečty vodoměrů, montáž nových vodoměrů


Přehled spotřeby vody, odečtů vodoměru, faktur díky zákaznickému účtu

Mějte přehled o vaší spotřebě vody a zřiďte si u nás zabezpečený zákaznický účet, díky kterému získáte okamžitý přehled o množství spotřebované vody, odečtech vodoměru či všech vašich fakturách. Navíc si kdykoliv můžete změnit výši záloh, nahlásit samoodečet vodoměru nebo změnit smluvní údaje.

Zákaznický účet - přehled spotřeby vody, odečty vodoměruZákazníci

Zákazníci

Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě

Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou

Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek