Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Projektová dokumentace, vyjadřování Středočeské vodárny - vodárenské stavby

Středočeské vodárny a.s.
Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Pitná voda distribuovaná Středočeskými vodárnami je velmi kvalitní, vyhovuje evropským standardům, pochází převážně z vysoce kvalitních podzemních zdrojů z oblastí Liběchova a Mělnické Vrutice a zbytek z úpravny vody Klíčava.

Distribuce kvalitní pitné vody Středočeskými vodárnami

Kontrola kvality pitné vody podle přísných kritérií, v souladu s legislativou

Kvalitu pitné vody, kterou distribuujeme našim odběratelům, kontrolujeme v souladu s platným nařízením. Středočeské vodárny vždy dbají, aby voda dodávaná domácnostem odpovídala přísným kritériím kvality, a proto prochází řadou kontrol podle plánu monitorování kvality vody.

Kontrola kvality pitné vody v souladu s legislativou


Plán sledování kvality vody – pravidelné odebírání vzorků ze zdroje i u spotřebitelů

Plán sledování kvality vody zahrnuje odebírání vzorků vody přímo ze zdroje pitné vody každý týden a u spotřebitelů odebíráme několik vzorků dokonce třikrát týdně. Středočeské vodárny zřídily útvar laboratoří pitných a odpadních vod, které sledují kvalitu vody jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť.

Plán sledování kvality vody


Distribuovaná pitná voda z kvalitních podzemních zdrojů vyhovuje evropským normám

Kvalita pitné vody dodávaná domácnostem Středočeskými vodárnami odpovídá evropským normám jak z hlediska biologického a mikrobiologického, tak z hlediska chemického a fyzikálního. Námi distribuovaná pitná voda z vysoce kvalitních podzemních zdrojů má vyšší tvrdost a lepší chuť.

Kvalita pitné vody odpovídá evropským standardůmZákazníci

Zákazníci

Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě

Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou

Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek