Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace


Hornické muzeum Příbram patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886.

Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice.

Muzeum nabízí ke zhlédnutí rozsáhlé expozice situované v historických objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského dolu v Příbrami, v budově Mincovny v Novém Kníně, v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci, Hornické skanzenu Březové Hory a v Památníku Vojna (bývalém vězeňském zařízení z období komunistické diktatury. )

Expozice prezentují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku až do současnosti a seznamují s báňským národopisem.

K nejvzácnějším muzejním exponátům se řadí parní těžní stroj Vojtěšské šachty, parní těžní stroj dolu Anna, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik a také vodní kolo dolu Drkolnov.

Hornický skanzen Březové Hory - přibližuje bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Památníku Vojna Lešetice - Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví. Autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví - Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene.

Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví: Expozice muzea v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.

Muzeum zlata Nový Knín - Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

Štítky:

expozice, dějiny hornictví, hutnictví, vláček

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
WEBOVÁ STRÁNKA
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
www.muzeum-pribram.cz
Adresa

Adresa

Náměstí Hynka Kličky 293
Příbram 6 261 01

info@muzeum-pribram.cz
+420 318 626 307


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha