Vzdělávací středisko, s.r.o.
Přezkoušení, revize zařízení, BOZP a PO

Chcete-li zajistit, aby Vaši zaměstnanci, obzvláště v náročných provozech, dodržovali všechny zásady bezpečnosti práce a chránili tak jak své zdraví, tak i technické zařízení, využijte služeb Vzdělávacího střediska v Příbrami. Zajišťujeme opakovaná školení a přezkoušení zaměstnanců, školení bezpečnosti práce a požární ochrany, stejně tak jako revize, kontroly a posudky technických zařízení.

Opakovaná školení, přezkoušení zaměstnanců

Naše společnost zajišťuje opakovaná školení či přezkoušení Vašich zaměstnanců tak, aby byli neustále informovaní o všech změnách v legislativě i v technologiích v rámci daného technického oboru. Školení a přezkoušení mohou být realizována v široké škále profesí, například pro jeřábníky, vazače, obsluhovatele strojů a zařízení, řidiče motorových vozíků, topiče nízkotlakých kotlů, strojníky zemních a stavebních strojů, vstřelovače, lešenáře, svářeče i kombajnéry.


Revize, kontroly a posudky technických zařízení

Provádíme revize, kontroly a odborné posouzení technického stavu nejrůznějších technických zařízení a strojů. Prohlédneme Váš jeřáb, motorový vozík, regálový zakladač, stejně tak jako zdvihadla, pohyblivé pracovní plošiny, tlakové nádoby stabilní, plynová zařízení či nízkotlaké kotelny. Zkontroloujeme těsnost plynových rozvodů, provedeme tlakové zkoušky potrubí a zajistíme také měření konstrukcí, kotlů a potrubí ultrazvukem.


Bezpečnost práce a požární ochrana

Poskytujeme školení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle české legislativy a Evropských směrnic. Školení se týkají bezpečnosti práce při stavebních pracích, ve strojním průmyslu, pro řidiče, svářeče a mnoho dalších technických oborů. Samozřejmostí je také vypracování požárního posouzení či dokumentace BOZP a PO.


Kurzy pro obsluhu zařízení a strojů

Kurzy pro obsluhu zařízení a strojů

Kurzy a rekvalifikace pro obsluhu technických zařízení a strojů

Školení a kurzy dělnických profesí

Školení a kurzy dělnických profesí

Školení a kurzy dělnických profesí, svářeč, kotelník, lešenář

Opakovaná školení, revize zařízení, bezpečnost práce

Opakovaná školení, revize zařízení, bezpečnost práce

Přezkoušení, revize zařízení, BOZP a PO