Vyšší odborná škola
Střední zemědělská škola


nám. T.G.Masaryka 788, Tábor 390 02
Služby:
-vyšší odborná škola
-střední zemědělská škola.
Vzdělávací nabídka:
Agropodnikání- 4 letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením:
- péče o životní prostředí
- chov koní
- využití a prodej zemědělské techniky
- zahradní a krajinářské úpravy

Ekonomika a podnikání - 4 letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením:
- management potravinářských výrob
- podnikání v EU a řízení projektů

Péče o krajinu
3 letý pomaturitní studijní obor zakončený absolutoriem s návazností na Zemědělskou fakultu JU s možností získání tit. Bc.
Dálkové studium:
Obor agropodnikání:
5 letý obor, ukončený maturitní zkouškou
Obor Péče o krajinu:
3 letý obor ukončený absolutoriem - návaznost na Zemědělskou fakultu JU

Produkty
  • vyšší ekonomické vzdělání, vysokoškolské vzdělání prvního stupně, vysokoškolské vzdělání druhého stupně, doktorandské studium

Odborné a všeobecné vzdělání včetně domova mládeže Třeboň


Související články
Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži poskytuje komplexní vzdělání v oblasti potravinářství

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži poskytuje komplexní vzdělání v oblasti potravinářství

Historie Vyšší odborné školy potravinářské sahá až do počátku 20. století. Již tehdy bylo cílem zajistit kvalifikované vzdělání v oblasti potravinářství a mlékárenství. Tato filozofie zůstala nezměněna, po více než 110 letech působení se škola pyšní celkovým počtem přes 5500 absolventů. Škola v současnosti nabízí maturitní, vyšší odborné i bakalářské vzdělání, které je profilované do oblasti výroby bezpečných potravin a jejich kontroly.


Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Zajímá vás vaření, stolničení, baristika nebo vznešené řemeslo sommeliérství? Střední hotelová škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě vám dá v těchto oblastech potřebné vzdělání. Pro absolventy základních škol nabízíme dva zajímavé maturitní obory, navazující VOŠ, ale i řadu učebních oborů.


Studujte obory, které vás v budoucnu uživí

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Studujte obory, které vás v budoucnu uživí

Chcete vzdělání s praktickým využitím, které je zároveň moderní a zábavné? Přihlaste se na Střední školu a Vyšší odbornou školu hotelnictví Opava. Kromě oborů s maturitou i bez maturity škola navíc nabízí i dvouleté nástavbové studium.


Studuj u nás – ve Škole plné života

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Studuj u nás – ve Škole plné života

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě je v současnosti největší multioborovou školou v regionu nabízející celou škálu studijních oborů pro uchazeče ze základních škol. Výuka se uskutečňuje v sedmi budovách rozmístěných v centru Opavy a dále na smluvních pracovištích významných podniků a firem, které se aktivně podílejí na vzdělávání a výchově žáků.


Firemní články
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor nevychovávají absolventy pro úřad práce

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor nevychovávají absolventy pro úřad práce

Vybíráte pro sebe nebo svého potomka střední školu, na které se něco pořádného naučí a už po absolvování střední školy bude vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní získat dobrou práci? Tak už nehledejte a přihlaste jej na Vyšší odbornou školu či Střední zemědělskou školu v Táboře. Gymnázia jsou fajn, ale jedině pro ty, kteří vědí, že chtějí i po střední škole pokračovat ve studiu. Jinak se totiž absolventi gymnázií stávají ideálními adepty pro úřad práce. Absolventům naší Vyšší odborné školy či Střední zemědělské školy Tábor se to však stává jen málokdy.


Vzdělávání v oblasti agropodnikání a ekonomiky, SZeŠ Tábor

Vzdělávání v oblasti agropodnikání a ekonomiky, SZeŠ Tábor

Vzdělávání v oblasti agropodnikání a ekonomiky, teoretická a praktická výuka ekonomie, chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin na Střední zemědělské škole v Táboře.


Vyšší odborná škola, obor Zemědělství, Tábor

Vyšší odborná škola, obor Zemědělství, Tábor

Zajímáte se okolní krajinu ekologii a přírodu? Studujte obor zemědělství na Vyšší odborné škole v Táboře, kde Vás připraví na práci v oblasti pozemkových úprav a ekologie krajiny.


VOŠ Tábor

VOŠ Tábor

Zajímáte se o krajinu kolem sebe, zemědělství, životní prostředí a chcete si v tomto oboru rozšířit nebo doplnit vědomosti? Právě Vám jsou určeny vzdělávací programy VOŠ Tábor.


Vyšší odborná škola Tábor

Vyšší odborná škola Tábor

Plánujete se vzdělávat a zajímáte se o přírodu, krajinu kolem Vás nebo zákulisí zemědělské výroby? Právě pro Vás jsou určeny studijní programy Vyšší odborné školy v Táboře.


Agropodnikání Tábor– 4-letý studijní obor zakončený maturitou

Agropodnikání Tábor– 4-letý studijní obor zakončený maturitou

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor nabízí pro uchazeče čtyřletý studijní obor Agropodnikání zakončený maturitou. Obor je soustředěný na zemědělskou oblast a na chov hospodářských zvířat. Zaměření studentů je: - zahradní a krajinářské úpravy – získání dovedností v oblasti květin a dřevin - chov koní – zaměření nejen na oblast zemědělství, ale blíže i na chov koní a jezdectví -zemědělská technika chov hospodářských zvířat - projektový management – výuka ekonomických předmětů a problematika projektů EU Po absolvování střední školy mohou studenti najít uplatnění v oblasti zemědělství nebo pokračovat dále ve studiu na vyšší či vysoké škole.


Zemědělská škola Tábor

Zemědělská škola Tábor

Studium Agropodnikání a péče o krajinu nabízí Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře. Pokud máte zájem o přírodní kulturu, nabízíme Vám kvalitní střední i vyšší odborné vzdělání v této oblasti. Na naší střední škole můžete vystudovat čtyřletý obor Agropodnikání zakončený maturitní zkouškou. Absolventi tohoto oboru se uchytí v některé z části zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Vybrat si můžete zaměření: chov koní, zahradní a krajinářské úpravy, zemědělská technika, chov hospodářských zvířat a projektový management. Na vyšší odborné škole jsme pro Vás připravili obor Péče o krajinu se zaměřením na obory: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny, nebo Zemědělské technologie a stavby v krajině. Obě školy lze vystudovat dálkově. Pro více informací navštivte naše internetové stránky.


Střední zemědělská škola Tábor - SŠ s uplatněním absolventů

Střední zemědělská škola Tábor - SŠ s uplatněním absolventů

Končí váš potomek základní školu a vy přemýšlíte, kterou střední školu mu doporučit pro další vzdělávání? Pokud má vztah k zemědělství a baví ho ekonomie, pak je pro něj vhodná Střední zemědělská škola Tábor. Střední zemědělská škola Tábor vzdělává studenty už téměř 150 let. K výuce používáme moderní pomůcky a máme i vlastní školní statek, kde se studenti učí hospodařit. Našim cílem je studenty připravit na budoucí profesní život a nabídnout jim co nejvíce praxe. V rámci výuky cestujeme do zahraničí a zprostředkováváme studentům praxi ve významných zemědělských institucích. Naši absolventi nacházejí uplatnění v České republice i v zahraničí. Střední zemědělská škola Tábor je vhodná i pro dojíždějící. Rozvrh upravujeme podle potřeby studenta a navíc vlastníme i ubytovací zařízení. Škola je navíc výborně dostupná ze všech okolních regionů. Na obor Agropodnikání přijímáme každý rok 60 uchazečů. Pro úspěšné zahájení studia musí splnit několik kritérií: - úspěšně napsat písemný test (znalost přírodopisu a biologie v rozsahu základní školy) - doložit prospěch ze základní školy pro získání až 30 bodů (vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) - odevzdat ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 - 200 slov (motivace ke studiu) V případě, že se student úspěšně zúčastnil olympiády nebo jiné soutěže, může za účast získat až 10 bodů. Uchazeči tedy mohou celkově získat až 100 bodů. Podle pořadí se sestavuje jmenný seznam studentů, kteří splňují podmínky pro přijetí. Zajímá vašeho potomka zemědělská výroba? Pak je pro něj vhodná Střední zemědělská škola Tábor.


Střední zemědělská škola Tábor pořádá přijímací řízení

Střední zemědělská škola Tábor pořádá přijímací řízení

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola pořádá přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. 1. Počet přijímaných uchazečů: 45 žáků do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání 15 žáků do oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2. Kritéria přijímacího řízení: Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Pro školní rok 2014/15 budou uchazeči konat přijímací zkoušku formou jednoho písemného testu, který bude tvořen učivem přírodopisu základní školy. Termín konání přijímací zkoušky 22. dubna 2014 a 23. dubna 2014 vždy od 8.00 v budově školy. Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo v odkazu.


Vyšší odborná škola Střední zemědělská  Vás zve na dny otevřených dveří, Tábor.

Vyšší odborná škola Střední zemědělská Vás zve na dny otevřených dveří, Tábor.

Zveme Vás na dny otevřených dveří v naší škole, které se budou konat 30.11.2013 a 23.1.2014 jiné dny dle domluvy. Naše střední škola nabízí našim studentům odborné vzdělání v těchto oblastech: -péče o životní prostředí, zahradní a krajinářské úpravy -chov koní -chov hospodářského zvířectva -využití a prodej zemědělské techniky -management potravinářských výrob -ekonomika, jednoduché a podvojné účetnictví, podnikání -obchod a služby -management -daňový a finanční systém -hospodářská korespondence,informační technologie -výpočetní technika, informatika -Podnikání v EU, řízení projektů. Veškeré informace o naší škole naleznete viz. níže.


Vzdělávací nabídka pro absoloventy Středních škol

Vzdělávací nabídka pro absoloventy Středních škol

Vzdělávací nabídka pro absolventy středních škol Tříletý obor 41-31-N/04 Péče o krajinu zakončený absolutoriem Zaměření: 1. Pozemkové úpravy a ekologie krajiny 2. Zemědělské technologie a stavby v krajině Denní i dálková forma studia Aktivity Soutěž v aranžování Vánoční a velikonoční výstavy Sportovní turnaje Akce v botanické zahradě Odborné zemědělské soutěže na školním statku i mimo školu Ekologicky zaměřené soutěžení


Nabídka pro absolventy základních škol

Nabídka pro absolventy základních škol

Vzdělávací nabídka pro absolventy základních škol čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou 41- 41-M/01 – AGROPODNIKÁNÍ 63- 41-M/01 – EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Vzdělávací nabídka pro absolventy základních škol 1. Péče o životní prostředí 2. Zahradní a krajinářské úpravy 3. Chov koní 4. Využití a prodej zemědělské techniky 5. Chov drobného hospodářského zvířectva 63-41-M/ 01 - EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Zaměření: 1. Management potravinářských výrob 2. Podnikání v EU a řízení projektů


Soutěž SZeŠ - v Agropodnikání

Soutěž SZeŠ - v Agropodnikání

Pozvánka na Celostátní soutěž studentů středních zemědělských škol v oboru A g r o p o d n i k á n í Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola Termín a místo konání soutěže: 11. – 12. dubna 2013 na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře a na Školním statku v Měšicích Zveme Vás na slavností vyhodnocení soutěže, které se koná 12. dubna od 13. hodin v aule školy. Ing. Blažena Hořejší Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor Vedoucí praxe a garant soutěže Ing. Ladislav Kostrůnek


Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Doplnění dílčí kvalifikace – Údržba veřejné zeleně. Profil absolventa Absolvent programu Obsluha motorové pily a křovinořezu se seznámí s teoretickými zásadami a novými poznatky v oblasti údržby veřejné zeleně, ošetřování okrasných dřevin, zakládání a údržby trávníků a využití malé zemědělské mechanizace včetně motorových pil, získá předpoklady a základní praktické dovednosti v rámci využití, obsluhy a údržby malé zemědělské mechanizace a jednomužné motorové pily. Absolventi získají teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti při seřizování, ovládání a práci se sekačkami, křovinořezem, motorovou pilou. To vše při dodržování základních pravidel bezpečnosti a zdraví při práci. S tím souvisí i znalost jednotlivých dřevin a termínů při jejich řezu a ošetřování, případně i složení hlavních typů travních porostů a jejich nároky na základní ošetřování. Nové znalosti a poznatky budou pro absolventy vzdělávacího programu znamenat větší adaptabilitu a flexibilitu při hledání a získávání pracovních příležitostí v zemědělské prvovýrobě, zahradnictví, lesních hospodářstvích, na obecních úřadech, podnicích technických služeb apod. Vzdělávací program je určen zejména pro zájemce se základním vzděláním, kteří hledají uplatnění na trhu práce a chápou nutnost získat potřebné informace pro další sebevzdělávání. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu je schopen: • realizovat základní způsoby ošetřování a údržby veřejné zeleně, • rozpoznat základní kulturní druhy trav a jetelovin, • dodržovat zásady údržby a udržovat založený trávník po dobu jeho životnosti, • vyjmenovat a specifikovat základní sortiment okrasných dřevin, • ošetřovat a udržovat okrasné dřeviny po dobu jejich životnosti, • udržovat motorovou pilu při dodržení správných zásad její údržby, • ovládat motorovou pilu s ohledem na dodržování všech zásad BOZP, • vyjmenovat a specifikovat základní sortiment malé zemědělské mechanizace, • ovládat křovinořez při dodržování všech zásad BOZP, dodržovat zásady jeho údržby, • ovládat mechanizační prostředky používané při údržbě trávníků při dodržování všech zásad BOZP, dodržovat zásady její údržby. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent najde uplatnění v zemědělském sektoru, v zahradnických a školkařských firmách, v lesním hospodářství, na úseku technických služeb, v podnicích zajišťujících údržbu veřejné zeleně, na obecních úřadech apod. Délka trvání – 100 hodin (teorie 30 hodin, praxe 70 hodin) Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788 Začátek kursu: 15.4. 2013 Ukončení programu - zkouška a získání osvědčení Cena - zdarma Kontakt: tel.: 608 260 825, 39 899 8827


Vyšší odborní studium, Tábor.

Vyšší odborní studium, Tábor.

Vyšší odborné studium od 1.9. 2012 otevíráme, kromě denního i dálkovou formu studia oboru Péče o krajinu.


Střední zemědělská škola Tábor.

Střední zemědělská škola Tábor.

Naše střední škola nabízí našim studentům odborné vzdělání v těchto oblastech: -péče o životní prostředí, zahradní a krajinářské úpravy -chov koní -chov hospodářského zvířectva -využití a prodej zemědělské techniky -management potravinářských výrob -ekonomika, jednoduché a podvojné účetnictví, podnikání, obchod a služby, management, daňový a finanční systém -hospodářská korespondence, informační technologie-výpočetní technika, informatika. -Podnikání v EU, řízení projektů.