VODAK Humpolec, s.r.o.

CZKProvozování vodovodů a kanalizací

Stěžejní činností společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. je provozování vodovodů a kanalizací a dodávka kvalitní pitné vody. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Dále provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod. Hlavní sídlo společnosti naleznete na adrese Pražská 544, Humpolec.

Služby:
- provozování vodovodů a kanalizací
- provozování čistíren odpadních vod
- výroba a distribuce pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod
- výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a vodohospodářských děl (přípojky, vodojemy, čerpací stanice, automatické tlakové stanice, odkyselovací stanice, úpravny vody, jímací zařízení)
- projektové služby
- GIS geografický informační systém
- GPS lokalizace tras vedení potrubí, šachet, atd.
- vyhledávání poruch na vodovodech pomocí ruchových mikrofonů.

Hlášení poruch:
tel.: 565 533 381 (po-pá 7-14) nebo 565 323 123 (v ostatních hodinách)

Laboratoř:
- kontrola kvality vody ve zdrojích a sítích
- rozbory všech typů vod (pitných, užitkových, povrchových, odpadních, aj) a kalů z čistíren odpadních vod
- odběry vzorků.
Tel.: 565 533 150

Střediska:
Pelhřimov, Křemešnická 1815 - tel.: 565 323 001
Kamenice nad Lipou, Zahradní 535 - tel.: 565 434 337
Pacov, Pošenská 774 - tel.: 565 442 400
Fakturace, vodné, stočné - tel.: 565 533 383


Katalog firem:    

Čističky odpadních vod

,  

Inženýrské sítě

,  

Laboratoře

,  

Projektové práce ve stavebnictví

,  

Vodárenství

,  
Štítky:

provozování vodovodů, kanalizací, výstavba, rekonstrukce, Humpolec, výroba, distribuce pitné vody