Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

CZKVeřejná zeleň

Společnost Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace se stará o odpadové hospodářství, veřejnou zeleň, čistotu a zimní údržbu komunikací, stavební práce, veřejné osvětlení, správu hřbitova, sportoviště, parkoviště, veřejného WC, tržnice, reklamní a plakátovací plochy města Pelhřimova.

Odpadové hospodářství:
- svoz odpadů
- pronájem kontejnerů
- sběrný dvůr
- překládací stanice
- kompostárna
- stavební odpad.

Údržba veřejné zeleně:
- ruční a strojní sečení veřejných ploch
- obnova a údržba stávající mobilní zeleně včetně údržby záhonů
- údržba živých plotů
- zdravotní, bezpečnostní a tvarovací řez stromů a keřů
- kácení stromů v rámci běžné údržby a na základě rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu
- sběr a odvoz spadaného listí
- výše uvedené služby provádíme také na objednávku pro cizí subjekty.

Čistota a zimní údržba komunikací:
- čištění města
- zimní údržba komunikací.

Stavební práce a veřejné osvětlení:
- stavební činnosti - instalace a údržba dopravního značení, údržba místních komunikací a chodníků
- pronájem vysokozdvižné plošiny s obsluhou
- správa věžních hodin
- montáž a demontáž sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel
- řešení poruch a oprav veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení
- vyjádření k existenci zemních sítí.

Správa hřbitova:
- provozování a správa pohřebiště v Pelhřimově, Starém Pelhřimově, Chvojnově a Strměchách.

Sportoviště - údržba:
- sportovní hala
- plavecký bazén
- zimní stadion
- venkovní hřiště
- lyžařské stopy
- dětská a outdorová hřiště
- tenisová hala a kurty
- volejbalové kurty.

Veřejné WC:
- provozování veřejného WC s bezbariérovým přístupem.

Tržnice:
- zábor plochy na tržnici
- pronájem uzavřeného stánku.

Reklama a plakátovací služby:
- výlep plakátů na výlepové plochy
- pronájem City Light vitrín
- instalace lampostérů na sloupech veřejného osvětlení
- reklamní panely na sportovišti
- pronájem ostatních reklamních ploch.

V případě zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit. Naleznete nás na adrese Myslotínská 1740, Pelhřimov.


Katalog firem:    

Správa a údržba budov

,  

Krajinářské, parkové a zahradní úpravy

,  

Zemní a výkopové práce

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Sběr a výkup odpadů

,  

Pohřební služby

,  

Sportoviště

,  

Komunální technika

,  
Štítky:

technické služby, Pelhřimov, svoz odpadů, údržba veřejné zeleně, sportoviště, komunikací, tržnice