Zemědělské družstvo Smilovy Hory

CZKZD - Smilovy Hory

Zemědělské družstvo hospodaří na 1154 ha zemědělské půdy, z toho 859 ha orné půdy a a zbývající 295 ha tvoří trvalé travní porosty.

Obhospodařované pozemky se rozkládají celkem v 6 katastrálních území obcí - Smilovy Hory, Stojslavice, Radostovice, Malý Ježov, Velký Ježov a Těchobuz II.

V rámci živočišné výroby se zaměřujeme výhradně na chov červenostrakatého skotu. Naším hlavním programem je výroba mléka. V současnosti máme cca 260 ks dojnic, 450 ks mladého skotu.

V rostlinné výrobě se věnujeme pěstování obilovin (ječmen jarní, pšenice ozimá, žito ozimé, oves pluchatý, oves nahý,
oves černý), řepky ozimé, krmných plodin a v neposlední řadě brambor.


Katalog firem:    

Mléčné výrobky

,

Hospodářská zvířata

,

Luštěniny a olejniny

,

Obilniny, sláma, píce

,

Zelenina

,
Štítky:

chov skotu, pěstování obilovin, řepky, brambor