Zemědělské družstvo Smilovy Hory


Zemědělské družstvo hospodaří na 1154 ha zemědělské půdy, z toho 859 ha orné půdy a a zbývající 295 ha tvoří trvalé travní porosty.

Obhospodařované pozemky se rozkládají celkem v 6 katastrálních území obcí - Smilovy Hory, Stojslavice, Radostovice, Malý Ježov, Velký Ježov a Těchobuz II.

V rámci živočišné výroby se zaměřujeme výhradně na chov červenostrakatého skotu. Naším hlavním programem je výroba mléka. V současnosti máme cca 260 ks dojnic, 450 ks mladého skotu.

V rostlinné výrobě se věnujeme pěstování obilovin (ječmen jarní, pšenice ozimá, žito ozimé, oves pluchatý, oves nahý,
oves černý), řepky ozimé, krmných plodin a v neposlední řadě brambor.

Štítky:

chov skotu, pěstování obilovin, řepky, brambor

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Zemědělské družstvo Smilovy Hory
WEBOVÁ STRÁNKA
Zemědělské družstvo Smilovy Hory
www.zdsmilovyhory.cz
Adresa

Adresa

Smilovy Hory 59
Smilovy Hory 391 52

zdsmilovyhory@seznam.cz
+420 381 218 127


Najdete nás také zde:

ARES
captcha