Perspektivní studijní obory zakončené maturitní zkouškou na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň

Perspektivní studijní obory zakončené maturitní zkouškou na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Perspektivní studijní obory zakončené maturitní zkouškou na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Naše škola nabízí 4 zajímavé studijní obory - Obchodní akademie, Cestovní ruch, zakončené maturitní zkouškou, Modelářství a návrhářství oděvů a výtvarné zpracování skla. Studentm nabízíme kvalitní vzdělání a vysokou šanci uplatnění v daném oboru, či možnost pokračovat na vyšší odbornou, nebo vysokou školu. Nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost. Disponujeme kvalitním zázemím a vybavením potřebným pro studium a rozvoj schopností studentů, abychom je dobře připravili pro vstup na pracovní trh.

Výuka několika světových jazyků na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Obchodní akademie, perspektivní studijní obor s výukou 2 světových jazyků

Náš studijní obor Obchodní akademie připraví studenty pro práci ve firmách s výpočetní a telekomunikační technikou, v reklamních a propagačních agenturách, ve veřejné správě, příspěvkových a neziskových organizacích či ve firmách zaměřených na cestovní ruch a personalistiku. Každý absolvent tohoto oboru zvládne komplexně ekonomický program, včetně mezd, fakturace, evidence, pokladny, banky, kalkulací, finanční analýzy a účetnictví. V dnešní době je v praxi znalost světových jazyků často nezbytností - toho jsme si vědomi, a proto máme v tomto oboru zařazenou výuku anglického a německého jazyka.

Studijní obor Obchodní akademie


Studijní obor Cestovní ruch, příprava studentů pro uplatnění v regionálním cestovním ruchu

Obor Cestovní ruch promění studenty v kvalifikované odborníky především v regionálním cestovním ruchu. Součástí výuky tohoto oboru jsou četné exkurze po Čechách, ale i do zahraničí, návštěvy veletrhů a cestovních kanceláří. V praxi cestovního ruchu je samozřejmostí znalost jazyků, a proto studenty učíme hned 3 světové jazyky za pomocí rodilého mluvčího. Od 2. ročníku jsme zařadili do výuky tvorbu projektů a individuální praxi, kterou studenti mohou absolvovat například v cestovních kancelářích, ve veřejné správě nebo v informačních střediscích.

Studijní obor Cestovní ruch


Modelářství a návrhářství oděvů, studijní obor pro studenty s uměleckým zaměřením

Pro studenty s uměleckým nadáním jsme připravili studijní obor Modelářství a návrhářství oděvů, který naučí absolventy navrhovat i zhotovit oděvy i doplňky za využití výpočetní techniky. Pro rozvíjení výtvarných vloh jsme do tohoto oboru zařadili výuku výtvarných předmětů, především výtvarné přípravy, figurálního kreslení či navrhování oděvů a písma. Při výuce klademe důraz na kreativitu a vlastní výtvarné vyjádření studentů. Studenty zapojujeme do mnoha tvůrčích aktivit, jako jsou četné stáže, výstavy a přehlídky. Naše škola disponuje kompletním vybavením a kvalitním zázemím, a tak studenty dokonale připraví na budoucí profesní život.

Studijní obor Modelářství návrhářství oděvů


Výtvarné zpracování skla, obor pro studenty zajímající se o činnosti manuálního charakteru

Tento obor je zajímavý zejména pro studenty, které baví pracovní činnosti manuálního charakteru. Studium je rozděleno na praktickou výuku v odborných dílnách na zpracování skla, a teoretickou, kde se studenti dozvědí vše potřebné k vykonávání této činnosti v praxi. Žáci a žákyně se naučí zušlechťovat sklo klasickým způsobem i za pomocí moderní techniky. Absolventi tohoto oboru získají vědomosti a dovednosti nezbytné pro živnostenské podnikání.

Studijní obor Výtvarné zpracování skla


PODSTRÁNKY

Studijní obory

Studijní obory
Perspektivní studijní obory zakončené maturitní zkouškou na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Učební obory

Učební obory
Učební obory s technickým, uměleckým i sociálním zaměřením, kvalitní příprava pro profesní život

Nástavbové studium

Nástavbové studium
Informace o nástavbovém studiu v oboru Podnikání a dny otevřených dveří na OA, SOŠ a SOU Třeboň
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
WEBOVÁ STRÁNKA
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
www.sostrebon.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Akce školy
Adresa

Adresa

Vrchlického 567
Třeboň 379 01

pkaninsky@sostrebon.cz
+420 384 721 153


Najdete nás také zde:

www.ceskaporadna.czARES
captcha