Učební obory s technickým, uměleckým i sociálním zaměřením, kvalitní příprava pro profesní život

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň

Učební obory s technickým, uměleckým i sociálním zaměřením, kvalitní příprava pro profesní život

Učební obory s technickým, uměleckým i sociálním zaměřením, kvalitní příprava pro profesní život

Na Středním odborném učilišti v Třeboni si můžete vybrat z několika 3-letých učebních oborů, ať už pro zemědělství, autoopravárenství, malířství nebo sklářství, které dají studentům kvalitní základ pro budoucí uplatnění v praxi. Při studiu využívají profesionální zázemí a vybavení dílen, které studentům pomohou rozvíjet jejich znalosti a schopnosti v daném oboru.

Kvalitní učební obory se znalostí praxe na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Obory Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel

Nabízíme učební obory Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel, které žáky připraví na práci v zemědělství i v technických oborech. V oboru Opravář je výuka zaměřena především na oblast zemědělských strojů, spalovacích motorů, svařování plamenem a elektrickým obloukem, strojního i ručního obrábění, a kovářských prací. Obor Mechanik opravář dá žákům znalosti v oblastech konstrukce a technologie oprav spalovacích motorů a ostatních skupin motorových vozidel, svařování v ochranné atmosféře CO2, strojního i ručního obrábění, klempířských prací a práce s plasty.

Učební obor Mechanik opravář motorových vozidel


Obor Malíř skla, brusič skla, osvojení techniky kresby a práce s materiály

Pro všechny umělecky nadané žáky a žačky, kteří jsou zároveň zruční a nápadití, je tu obor Malíř skla, Brusič skla. Studenti si při studiu osvojí techniku kresby a malby a naučí se pracovat s materiály. Klademe velký důraz na rozvoj a využití vlastní kreativity studentů. Zpočátku se tak učí realizovat výrobky podle průmyslových vzorů, ve vyšším ročníku však už studenti dají průchod své kreativitě a realizují vlastní návrhy. Studenti oboru jsou připraveni na práci v soukromém podnikání díky schopnosti využívat různé řemeslné techniky.

Učební obor Malíř skla, brusič skla


Kreativní obor Výrobce bižuterie pro výtvarně a manuálně zručné studenty

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů je velice zajímavý a kreativní obor pro žáky a žačky, kteří mají rádi drobné a kreativní manuální práce. Při studiu studenti zhotovují ručně tvarované a zdobené korálky, pomocí navíjení skleněných tyčinek zahřívaných na kahanu, na drátek. Absolvent se uplatní jak v zaměstnanecké činnosti, tak v soukromém podnikání. Díky velmi nízkým nákladům na výrobu, není obor v žádném případě vázán na existenci místních skláren. Studenti se však pravidelně zúčastňují nejrůznějších exkurzí a kurzů, které jim pomohou prohloubit jejich znalosti v praxi.

Učební obor Výrobce bižuterie


Učební obor Ošetřovatel, příprava studentů na práci v nemocnicích a ošetřovatelských centrech

Obor Ošetřovatel studenty připraví na práci v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče nebo ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Absolventi budou zvládat komplexní hygienickou péči o pacienta, sledování stavu nemocných a příznaků nemoci, měření a záznam fyziologických funkcí. Naučí se manipulovat s materiálem a komunikovat s nemocnými lidmi. Obor nabízí i možnost samostatného podnikání v oblasti pečovatelství.

Učební obor Ošetřovatel


PODSTRÁNKY

Studijní obory

Studijní obory
Perspektivní studijní obory zakončené maturitní zkouškou na OA, SOŠ a SOU Třeboň

Učební obory

Učební obory
Učební obory s technickým, uměleckým i sociálním zaměřením, kvalitní příprava pro profesní život

Nástavbové studium

Nástavbové studium
Informace o nástavbovém studiu v oboru Podnikání a dny otevřených dveří na OA, SOŠ a SOU Třeboň
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
WEBOVÁ STRÁNKA
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
www.sostrebon.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Akce školy
Adresa

Adresa

Vrchlického 567
Třeboň 379 01

pkaninsky@sostrebon.cz
+420 384 721 153


Najdete nás také zde:

www.ceskaporadna.czARES
captcha