Obec Nová Pec

CZKObec Nová Pec je dřevařskou osadou a nachází se v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Nová Pec leží na obou březích Vltavy, resp. vodní nádrže Lipno. Založení obce se datuje k polovině sedmnáctého století. Svolení k vybudování obce dal Johan Christian, vévoda na Krumlově a kníže z Eggenberku. Toto povolení bylo zaneseno do rezoluce dne 15. listopadu 1689.

Doprava v Nové Peci je zajišťována jak autobusovou dopravou, tak i vlakovou.

Děti předškolního věku mají k dispozici mateřskou školu a ty školního pak základní školu, kterou mohou navštěvovat až do čtvrtého ročníků. Vyšší ročníky se pak rozjíždějí do Volar a Horní Plané.

Sportovní vyžití je zastoupeno převážně pěší turistikou a cykloturistikou po neodolatelných a neopakovatelných místech Národního Parku.

Obec věnuje mnoho aktivity napomáhání cestovnímu ruchu. Pořádají se různé akce, které jsou spjaty s minulostí života našich předků v lokalitě. Nejznámější akcí je zřejmě ukázka plavení dřeva po Schwarzenberském plavebním kanálu.

Obecní úřad naleznete na adrese Nové Chalupy 43, Nová Pec.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,