EKOEKO s.r.o.

CZKProjekce vodohospodářské stavby

Společnost EKOEKO s.r.o. je projektová a inženýrská kancelář činná v oblasti vodního hospodářství. Provádíme komplexní projekty čistíren odpadních vod, úpraven vod, kanalizace, vodovody, vodojemy, generely odkanalizování a zásobení pitnou vodou, vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací, provozní řády, inženýring, žádosti o podporu z veřejných prostředků pro vodohospodářské akce a další činnosti.

Projektové práce v oblasti vodní hospodářství:
- kanalizace (gravitační, tlakové)
- čerpací stanice odpadních vod
- vodovody
- vodojemy
- automatické tlakové stanice
- úpravny vody včetně rekonstrukcí
- ČOV včetně rekonstrukcí
- předčištění a čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu
- odvádění a čištění dešťových vod
-základní technická vybavenost území, obchodních a průmyslových zón
- změkčování procesních vod, odstranění dusíku
- úprava bazénových vod
- protipovodňová opatření.

Další dokumentace:
- generely odkanalizování a zásobení pitnou vodou
- vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací
- technicko-ekonomické studie v oboru vodního hospodářství
- technický audit vodohospodářských zařízení
- provozní a kanalizační řády.

Inženýring ve stavebnictví:
- zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení
- výkon autorského dohledu, zajištění technického dozoru
- zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků pro vodohospodářské akce.

Další činnost:
- poradenství a konzultační činnost v oboru
- zpracování technicko-chemických studií.

Spolupracujeme se specializovanými firmami, které pro nás přednostně zajišťují geodetické práce, inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, ASŘ, vzduchotechniku a další obory. Všechny spolupracující firmy a společnosti jsou na vysoké úrovni. Naši projektovou a inženýrskou kancelář naleznete na adrese Senovážné náměstí 1, České Budějovice.


Katalog firem:    

Projektové práce ve stavebnictví

,

Vodohospodářské stavby

,
Štítky:

projektová, inženýrská kancelář, projektové práce v oblasti vodního hospodářství, České Budějovice